1
00:00:28,417 --> 00:00:29,517
Afghánistán.

2
00:00:31,660 --> 00:00:32,508
Irák?

3
00:00:32,628 --> 00:00:33,478
Prosím?

4
00:00:34,130 --> 00:00:35,530
Byl jsem v armádě.

5
00:00:35,878 --> 00:00:36,683
Basra.

6
00:00:38,567 --> 00:00:39,867
U jakého útvaru?

7
00:00:40,260 --> 00:00:42,825
U druhého praporu.
Royal Welsh.

8
00:00:45,640 --> 00:00:48,641
Zkoušela jste mě, že?
Myslela jste, že lžu.

9
00:00:48,761 --> 00:00:49,561
Nikdy.

10
00:00:50,403 --> 00:00:52,725
- Sedněte si.
- Klidně postojím.

11
00:00:52,845 --> 00:00:55,413
Ne, to ne.
Nemohu sedět, zatímco žena stojí.

12
00:00:55,533 --> 00:00:57,433
Hele, dej si odchod, idiote.

13
00:00:58,143 --> 00:01:00,080
Jak galantní. Děkuji.

14
00:01:04,434 --> 00:01:05,384
Omluv mě.

15
00:01:08,332 --> 00:01:10,580
Pane Saveresi.
Právě jsem pro vás šla.

16
00:01:10,700 --> 00:01:13,452
Skvělé, byl jsem připraven,
až si pro mě přijdete.

17
00:01:13,572 --> 00:01:16,665
Cítíte se dobře, Alicio?
Cítíte se šťastná?

18
00:01:16,785 --> 00:01:20,488
Ohledně té nabídky. Ano, věřím,
že máte dobrou šanci, pane Saveresi.

19
00:01:20,608 --> 00:01:23,552
- Počkám.
- Jen vy? Co se stalo s námi?

20
00:01:23,672 --> 00:01:27,322
Z té zakázky bych měl 25 milionů,
pět procent by připadlo vám.

21
00:01:27,897 --> 00:01:30,947
Myslím, že máme
velmi dobrou šanci, pane Savaresi.

22
00:01:32,216 --> 00:01:33,368
Ano. Haló?

23
........