1
00:00:00,179 --> 00:00:02,248
Nikdo odsud nemůže dobrovolně
odejít!

2
00:00:02,393 --> 00:00:05,585
Dříve na AMC ve
Walking Dead...

3
00:00:09,287 --> 00:00:10,344
Je můj bratr na živu?

4
00:00:10,565 --> 00:00:11,588
Jo.

5
00:00:15,060 --> 00:00:17,253
- V klídku!
- Pusť ji!

6
00:00:17,485 --> 00:00:19,966
Teď pojedeme na malou
projížďku.

7
00:00:20,663 --> 00:00:23,065
Podle toho jak vypadali se usadili
na dobrém místě.

8
00:00:23,185 --> 00:00:24,483
Najdu kde.

9
00:00:41,161 --> 00:00:44,563
Merle: Ani nemusíte vědět proč
jste tady že ne?

10
00:00:46,132 --> 00:00:49,067
Nechtěl jsem vám ublížit.

11
00:00:49,068 --> 00:00:51,370
Položil jsem svoji zbraň,

12
00:00:51,371 --> 00:00:54,306
ale vy jste vytáhli svoje.

13
00:00:56,109 --> 00:00:59,711
Zachoval jsi se jako idiot tam venku,

14
00:00:59,712 --> 00:01:02,246
stejně jako na tý střeše v Atlantě.

15
00:01:02,247 --> 00:01:07,018
Všichni jste mě tam nechali--

16
00:01:07,019 --> 00:01:09,921
tohle neudělá člověk, ale zvíře.

17
00:01:09,922 --> 00:01:11,423
Vrátili jsme se zpátky.

18
00:01:11,424 --> 00:01:13,957
No není to ohleduplné?

19
00:01:13,958 --> 00:01:16,059
Udělali jsme to, každý z nás--

20
00:01:16,060 --> 00:01:18,194
Rick, Daryl, T-Dog.

21
00:01:18,195 --> 00:01:21,932
Mm, T-Dog.

22
00:01:21,933 --> 00:01:24,401
Jo, ten velkej řiťomil,

23
00:01:24,402 --> 00:01:26,870
ten, kterýho jsem se prosil.

24
00:01:26,871 --> 00:01:29,339
........