1
00:00:06,380 --> 00:00:10,719
Překlad Vám přináší
www.eldamar.cz

2
00:00:10,885 --> 00:00:12,811
<i>Raptor 9-0-9.</i>

3
00:00:13,061 --> 00:00:16,058
<i>Tah zkontrolován,
můžete letět.</i>

4
00:00:20,710 --> 00:00:24,085
<i>Trysky zažehnuty, radar zapnut.
Vidím je.</i>

5
00:00:31,039 --> 00:00:32,741
- Raptor je pryč.
- Začněte střílet.

6
00:00:51,926 --> 00:00:54,638
Jsme v nevýhodě.
Už jim nebudeme stačit moc dlouho.

7
00:00:56,880 --> 00:00:58,157
<i>Toastery jsou tady.</i>

8
00:00:58,559 --> 00:01:01,486
Ti ubozí bastardi jsou přečísleni
deset ku jedné. To nemůžou zvládnout.

9
00:01:06,858 --> 00:01:08,109
Vypalte atomovky.

10
00:01:09,902 --> 00:01:11,655
Z takové dálky se nemusíme trefit.

11
00:01:12,529 --> 00:01:13,323
Udělejte to!

12
00:01:24,751 --> 00:01:26,295
Já nic sakra nevidím.

13
00:01:27,284 --> 00:01:28,422
Ok, kontakt!

14
00:01:29,001 --> 00:01:30,883
Dávejte pozor chlapi. Mám tady dva...

15
00:01:31,049 --> 00:01:32,968
Ne, tři bandity!
Dva kilometry a přibližují se.

16
00:01:33,809 --> 00:01:34,887
Počkat, počkat, počkat!

17
00:01:35,383 --> 00:01:37,338
Vidím je! Na sedmi hodinách.

18
00:01:37,588 --> 00:01:39,641
Rozumím, Kirby.
Následuju vás.

19
00:01:40,058 --> 00:01:43,437
<i> Bude lepší dostat se dolů. Vsadím
se že ty věci to nezvládnou v atmosféře.</i>

20
00:01:46,112 --> 00:01:47,024
Rozumím

21
00:02:03,498 --> 00:02:05,000
Odpalovací zařízení se zasekla!

22
00:02:06,741 --> 00:02:08,709
Dostaňte nás blíž.
Odpálíme je ručně.

23
00:02:08,959 --> 00:02:09,839
........