1
00:00:17,161 --> 00:00:20,563
Ani nevíš, proč jsi tady, co?

2
00:00:22,132 --> 00:00:25,067
Nechtěl jsem ti ublížit.

3
00:00:25,068 --> 00:00:27,370
Sklonil jsem zbraň,

4
00:00:27,371 --> 00:00:30,306
ale tys zvedl svou.

5
00:00:32,109 --> 00:00:35,711
Choval ses tam jako hajzl,

6
00:00:35,712 --> 00:00:38,246
tak jako tehdy na tý střeše v Atlantě.

7
00:00:38,247 --> 00:00:43,018
To, co jste vy všichni provedli...

8
00:00:43,019 --> 00:00:45,921
to by lidi neudělali ani zvířeti.

9
00:00:45,922 --> 00:00:47,423
Vrátili jsme se pro tebe.

10
00:00:47,424 --> 00:00:49,957
No nejste vy ohleduplný?

11
00:00:49,958 --> 00:00:52,059
Vrátili, my všichni...

12
00:00:52,060 --> 00:00:54,194
Rick, Daryl, T-Dog.

13
00:00:54,195 --> 00:00:57,932
T-Dog.

14
00:00:57,933 --> 00:01:00,401
Jo, velká černá huba,

15
00:01:00,402 --> 00:01:02,870
ten, co jsem ho prosil.

16
00:01:02,871 --> 00:01:05,339
Ten, co upustil klíč.

17
00:01:05,340 --> 00:01:06,740
Řekni mi, kde je.

18
00:01:06,741 --> 00:01:09,275
T-Dog by určitě zakopal válečnou sekeru,

19
00:01:09,276 --> 00:01:12,813
nechal co bylo, bylo.

20
00:01:12,814 --> 00:01:14,815
Nezvládl to.

21
00:01:16,818 --> 00:01:19,920
No, doufám, že dodělal pomalu.

22
00:01:19,921 --> 00:01:21,921
Jo.

23
00:01:24,858 --> 00:01:27,893
A co zbytek?

24
00:01:30,063 --> 00:01:32,765
Co třeba můj bratříček?

25
00:01:32,766 --> 00:01:34,600
Nemůžeš mi říct, že je naživu

........