1
00:00:02,008 --> 00:00:05,330
<i>www.FamilyGuy.cz</i>

2
00:00:05,806 --> 00:00:09,147
<i>Stewie Griffin.
Vědec, vynálezce, kojenec.</i>

3
00:00:09,148 --> 00:00:12,650
<i>Hledá způsob, jak využít skrytých sil,
které jsou v každém z nás.</i>

4
00:00:12,651 --> 00:00:15,413
<i>Ale nechtěné nadměrné
vystavení gama záření</i>

5
00:00:15,414 --> 00:00:17,568
<i>změní chemické
procesy v jeho těle.</i>

6
00:00:17,569 --> 00:00:20,814
<i>A kdykoliv se teď Stewie Griffin
rozzlobí, popřípadě rozbouří,</i>

7
00:00:20,815 --> 00:00:23,020
<i>dojde k jeho
děsivé přeměně.</i>

8
00:00:23,021 --> 00:00:26,073
Au, ublížil jsem si
při výměně téhle pneumatiky!

9
00:00:32,842 --> 00:00:34,674
<i>Tuto nestvůru pohání vztek</i>

10
00:00:34,675 --> 00:00:36,825
<i>a je pronásledována
pátravým reportérem.</i>

11
00:00:36,826 --> 00:00:39,004
Pane Tuckere,
nechtějte mě naštvat.

12
00:00:39,005 --> 00:00:40,930
Moc by se vám to nelíbilo.

13
00:00:51,453 --> 00:00:54,716
<i>Tato zrůda je hledána
za vraždu, kterou nespáchala.</i>

14
00:00:54,717 --> 00:00:57,184
<i>Všichni si myslí,
že Stewie Griffin je mrtvý.</i>

15
00:00:57,185 --> 00:00:59,885
<i>A on sám v tom musí
celý svět utvrzovat,</i>

16
00:00:59,886 --> 00:01:03,111
<i>dokud nenajde způsob, jak
ovládnout toho bouřlivého ducha,</i>

17
00:01:03,112 --> 00:01:05,027
<i>který v něm přebývá.</i>

18
00:01:05,482 --> 00:01:05,748
<i>Překlad:</i>

19
00:01:05,749 --> 00:01:05,996
<i>Překlad: bakeLit</i>

20
00:01:05,997 --> 00:01:06,657
<i>Překlad: bakeLit, Babant,</i>

21
00:01:06,658 --> 00:01:06,890
<i>Překlad: bakeLit, Babant, Milda</i>

22
00:01:06,891 --> 00:01:07,708
<i>Překlad: bakeLit, Babant, Milda</i>
........