1
00:00:01,560 --> 00:00:02,800
Něco tam určitě je.

2
00:00:02,860 --> 00:00:04,570
Okay, jenom mi řekni,
co se stalo.

3
00:00:04,630 --> 00:00:06,700
No, díval jsem se včera na
<i>hell date</i> jako obvykle,

4
00:00:06,770 --> 00:00:09,700
a jedl jsem preclíkové tyčky,
a vytuhnul jsem.

5
00:00:09,770 --> 00:00:11,370
Takže myslím, že jsem se něco
jako, převalil na jednu

6
00:00:11,440 --> 00:00:13,240
a ta se mi rozlomila
do ucha nebo něco.

7
00:00:13,310 --> 00:00:14,880
Možná jsem tě jenom mlátil
ve spánku, vole.

8
00:00:14,940 --> 00:00:16,110
Přemýšlel jsi o tom třeba?

9
00:00:16,180 --> 00:00:18,010
To nedává žádný smysl.

10
00:00:18,080 --> 00:00:19,380
Oh, dává to víc smysl
než vůbec tušíš, Andersi.

11
00:00:19,450 --> 00:00:20,480
No, mlátil teda?

12
00:00:20,550 --> 00:00:21,620
- Okay.
- Možná.

13
00:00:21,680 --> 00:00:23,180
Dobře, jenom se nehýbej,

14
00:00:23,250 --> 00:00:25,790
protože já tam něco
rozhodně vidím.

15
00:00:25,850 --> 00:00:27,420
- No, tak to dostaň ven!
- Okay, okay.

16
00:00:27,490 --> 00:00:28,890
Jen se párkrát z hluboka nadechni.

17
00:00:28,960 --> 00:00:30,720
Adame, podáš mi támhlety
kleštičky, prosím?

18
00:00:30,790 --> 00:00:32,260
Na co potřebuješ kleštičky, chlape?
Prostě...

19
00:00:32,330 --> 00:00:34,160
- mě vyklešti.
- Děkuju.

20
00:00:34,230 --> 00:00:36,530
Dobře teda, jen se nehýbej.

21
00:00:36,600 --> 00:00:38,300
Nechci protrhnout žádné tepny.

22
00:00:38,370 --> 00:00:39,600
Cože?
........