1
00:00:49,101 --> 00:00:51,391
<i>NEW UNITED PICTURES,</i>
<i>SOVIK VENTURE CAPITAL</i>

2
00:00:53,611 --> 00:00:55,811
<i>A NEXT ENTERTAINMENT</i>
<i>WORLD UVÁDĚJÍ</i>

3
00:00:55,811 --> 00:00:57,911
<i>PRODUKCI SOO FILM</i>
<i>A ZIP CINEMA</i>

4
00:00:57,911 --> 00:01:02,101
<i>NAGOYA, JAPONSKO</i>

5
00:01:08,851 --> 00:01:11,521
Tohle vypadá dobře.

6
00:01:18,161 --> 00:01:20,731
- Promluvíme si později, mami.
- <i>Ahoj...</i>

7
00:01:20,731 --> 00:01:22,971
A nevolej mi sem.

8
00:01:22,971 --> 00:01:26,671
- Nechci tady mluvit korejsky.
- <i>Počkej, zlato...</i>

9
00:01:26,671 --> 00:01:29,741
Zajímalo by mě,
proč mi nevolají kamarádky.

10
00:01:29,741 --> 00:01:32,111
- Mezinárodní hovory nejsou drahé.
- <i>Poslouchej mě.</i>

11
00:01:32,111 --> 00:01:35,381
Občas mi jen pošlou zprávu.

12
00:01:35,381 --> 00:01:37,651
- <i>Chci říct...</i>
- Něco jako "Měj se dobře."

13
00:01:37,651 --> 00:01:39,281
A proč jako?

14
00:01:39,281 --> 00:01:42,851
Přemýšlím,
jestli jim mám vůbec odepisovat.

15
00:01:42,851 --> 00:01:45,961
- <i>Radši zavěsím.</i>
- Neměla bych moc mluvit, tak nevolej.

16
00:01:45,961 --> 00:01:47,681
Ahoj.

17
00:01:54,201 --> 00:01:55,921
Maminko!

18
00:02:04,611 --> 00:02:06,801
Ach můj bože! Mami!

19
00:02:10,621 --> 00:02:13,321
Tohle je děs!

20
00:02:13,321 --> 00:02:15,421
Uklidněte se.

21
00:02:30,301 --> 00:02:32,401
Maminko!

22
00:02:33,471 --> 00:02:35,311
Jste Korejka?

23
00:02:35,311 --> 00:02:38,541
........