1
00:00:29,600 --> 00:00:33,080
Chcete o mně
vědět všechno, viďte?

2
00:00:34,864 --> 00:00:37,819
Takže...

3
00:00:37,995 --> 00:00:44,298
Poprvé jsem se zamiloval
v červnu 1975, v Boca Ratonu.

4
00:00:45,214 --> 00:00:48,214
Jmenovala se Coty Piercová.

5
00:00:50,952 --> 00:00:55,996
Žila se sestrou Karrie
u rodičů.

6
00:00:56,172 --> 00:01:01,954
Tu jsem taky miloval. Miloval
jsem je obě a ony milovaly mě.

7
00:01:03,523 --> 00:01:08,480
Jenom to nevěděly.
Nikdo to nevěděl.

8
00:01:14,874 --> 00:01:17,613
Žili jsme tak celý červen.

9
00:01:17,743 --> 00:01:20,048
Nerozumím!

10
00:01:20,220 --> 00:01:24,920
Já bydlel v podkroví
a pozoroval jsem je.

11
00:01:25,094 --> 00:01:28,876
Nejvíc se mi líbily, když spaly.

12
00:01:32,008 --> 00:01:35,183
A pak jsem se
rozhodl, že k nim vstoupím

13
00:01:35,357 --> 00:01:37,834
a ukážu jim,
jak mě milují.

14
00:01:38,007 --> 00:01:41,139
- Co se stalo?
- Co?

15
00:01:42,663 --> 00:01:45,576
Coty byla ráda.

16
00:01:45,750 --> 00:01:49,316
Políbila mě.
A pak i Karrie...

17
00:01:53,925 --> 00:01:56,924
A nakonec jsem ten večer

18
00:01:57,100 --> 00:02:00,015
políbil i jejich matku.

19
00:02:05,711 --> 00:02:08,972
Trošku to píchne. Tak...

20
00:02:20,847 --> 00:02:22,891
Líbej mě.

21
00:02:34,980 --> 00:02:38,023
To je ono. Vidíte to?

22
00:02:40,677 --> 00:02:43,286
Dobře. Zpátky!

23
00:02:51,941 --> 00:02:58,464
........