1
00:00:26,000 --> 00:00:30,000
Titulky pre vás zbúchal:
==<qwertiklubo>==

2
00:00:30,900 --> 00:00:36,074
1920 niekde v južnej Číne.
Doba veľkých bojovníkov.

3
00:01:25,680 --> 00:01:28,159
"Až na konci horizontu,"

4
00:01:28,680 --> 00:01:31,559
"za štvrtým kútom Zeme,"

5
00:01:31,920 --> 00:01:37,359
"samotár má ozajstných priateľov"

6
00:01:37,560 --> 00:01:43,359
"Fľaša vína ako posledné potešenie,"

7
00:01:43,560 --> 00:01:48,799
"kým slnko zapadne za hory."

8
00:01:48,960 --> 00:01:50,679
Bravó...

9
00:01:50,840 --> 00:01:53,679
Radca, čo máš radšej?
Jedlo, alebo môj spev?

10
00:01:53,680 --> 00:01:57,559
Mám rád obe!
Sú pozoruhodné!

11
00:01:57,720 --> 00:02:00,119
Rozum a svaly ma dostali ďaleko,

12
00:02:00,280 --> 00:02:03,759
preto som tak jedinečný!

13
00:02:03,920 --> 00:02:08,039
Treba sa naučiť žiť vo veľkom štýle!

14
00:02:11,960 --> 00:02:14,839
Guvernér, s vaším štýlom a držaním tela,

15
00:02:15,160 --> 00:02:16,759
mi pripomínate...

16
00:02:16,960 --> 00:02:22,279
moderného Robina Hooda!

17
00:02:22,640 --> 00:02:23,439
Nezmysel!

18
00:02:23,640 --> 00:02:24,919
Robin Hood je len obyčajný zlodej!

19
00:02:25,080 --> 00:02:27,999
So Samsonovou silou a Šalamúnovou múdrosťou!

20
00:02:28,160 --> 00:02:29,679
- Hlúposť! - Áno, to je nezmysel!

21
00:02:29,840 --> 00:02:33,039
Radca, ak sa mi snažíš lichotiť,

22
00:02:33,200 --> 00:02:35,759
musíš najskôr presvedčiť moju ženu!

23
00:02:36,960 --> 00:02:38,239
Zložíš báseň na jej počesť.

24
00:02:38,400 --> 00:02:41,239
Musí mať búrku, jedlo,

........