1
00:01:14,357 --> 00:01:16,887
<i>Ó, staré dubové vedro</i>

2
00:01:17,007 --> 00:01:20,080
<i>- Vedro
- Okované vedro</i>

3
00:01:20,168 --> 00:01:23,600
<i>- Ó, vedro
- Machom pokryté vedro</i>

4
00:01:23,675 --> 00:01:26,370
<i>- George. George!
- Visí v studni</i>

5
00:01:26,450 --> 00:01:30,474
To bolo od teba dosť podlé vytiahnuť
nás von a nechať byt našim hosťom.

6
00:01:31,001 --> 00:01:35,607
Och, ty si nás nevytiahol von?
Ja som ich nepozvala.

7
00:01:35,687 --> 00:01:40,314
Ty si ich ani nepoznal?
Boli tam len tri dni.

8
00:01:40,384 --> 00:01:43,150
George. George!

9
00:01:43,220 --> 00:01:45,784
Moment. O chvíľu som späť,
miláčik. Čo si chcela?

10
00:01:46,014 --> 00:01:47,716
- Koľko je hodín?
- Čo?

11
00:01:48,016 --> 00:01:50,881
- Pýtala som sa, kam ideme?
- To si predtým nehovorila.

12
00:01:51,001 --> 00:01:54,825
<i>Ó, ideme na Wall Street
pozrieť starého Toppera.</i>

13
00:01:54,895 --> 00:01:59,236
<i>- Okovaný Topper
- Machom pokrytý Topper</i>

14
00:01:59,306 --> 00:02:01,330
<i>Sľúbil som mu, že sa s ním
stretnem v jeho banke</i>

15
00:02:01,400 --> 00:02:04,578
<i>pred výročnou schôdzou
predstavenstva o 10:30 doobeda.</i>

16
00:02:04,658 --> 00:02:07,649
- Priveľa slov, miláčik.
- Áno, to si myslím.

17
00:02:07,729 --> 00:02:11,001
- Tak sa na to pozrime. Teraz je 10:00.
- Hej.

18
00:02:11,288 --> 00:02:14,418
- A zaberie to pol hodinu jazdy.
- Hej.

19
00:02:14,488 --> 00:02:17,037
- A stretnutie je v 10:30 doobeda.
- Mm-hm.

20
00:02:17,254 --> 00:02:19,788
To dáva 12 hodín na...

21
00:02:20,048 --> 00:02:22,426
na noc úplného oddychu.
........