1
00:00:54,762 --> 00:00:57,531
Na vyjížďce jsem mluvil s Bobbym
a malým Howardem.

2
00:00:57,533 --> 00:00:58,816
Říkali něco o kácení

3
00:00:58,818 --> 00:01:00,767
toho velkého dubu.

4
00:01:00,769 --> 00:01:04,437
Jo, gelogická zpráva říká,
že je pod ním zásobárna vody.

5
00:01:04,439 --> 00:01:06,156
Je to stoletý dub, Jacku.

6
00:01:06,158 --> 00:01:08,408
Je zde déle než my dva.

7
00:01:08,410 --> 00:01:10,210
My ho neporazíme.

8
00:01:10,212 --> 00:01:14,214
Mám ten strom rád jako nikdo,

9
00:01:14,216 --> 00:01:16,783
ale dostaneme 300 žíznivých kusů
dobytka k vodě.

10
00:01:16,785 --> 00:01:20,254
Dobře, podzemní zásoby vody
jsou na severovýchodní parcele.

11
00:01:20,256 --> 00:01:21,922
To je taky dobré místo.

12
00:01:21,924 --> 00:01:23,924
Jistě mohlo by být, jestliže
nasadíš desetkrát víc

13
00:01:23,926 --> 00:01:25,976
lidí, aby odtamtud udělali
rozvody trubek.

14
00:01:25,978 --> 00:01:28,061
No, tak ho tam umístíme.

15
00:01:28,930 --> 00:01:31,064
Uvidíme.

16
00:01:39,742 --> 00:01:41,992
Sám se nezvedne.

17
00:01:45,363 --> 00:01:47,364
Jo.

18
00:01:47,366 --> 00:01:49,733
Jo, je tady.

19
00:01:51,152 --> 00:01:53,170
Savoy?

20
00:01:53,172 --> 00:01:55,372
Rozumím.

21
00:01:55,374 --> 00:01:57,674
Čas na to být šerifem.

22
00:01:58,192 --> 00:02:00,661
Tak, pane Durry, slečna Rizzo,

23
00:02:00,663 --> 00:02:01,996
má vedoucí účetní kanceláře,
mi říká,

24
........