1
00:00:30,520 --> 00:00:35,000
Titulky: Kub

2
00:00:40,180 --> 00:00:43,580
Dále vyzkoušíme experiment,
který poukáže na tlak vrstevníků.

3
00:00:43,580 --> 00:00:45,180
Nakolik je jedinec

4
00:00:45,180 --> 00:00:46,580
ovlivněn kolektivem?

5
00:00:46,580 --> 00:00:48,140
Jelikož vidím,
že Arnold Rimmer má zpoždění,

6
00:00:48,140 --> 00:00:51,100
stane se předmětem tohoto
experimentu on.

7
00:00:51,100 --> 00:00:52,900
Až se konečně uráčí se objevit,

8
00:00:52,900 --> 00:00:55,460
položím vám několik otázek

9
00:00:55,460 --> 00:00:57,740
a chci, abyste na ně odpověděli
dle instrukcí.

10
00:01:00,900 --> 00:01:03,260
První den semestru a já mám zpoždění!

11
00:01:03,260 --> 00:01:05,780
To je trapné. On mě zabije!

12
00:01:08,660 --> 00:01:10,420
Ááá!

13
00:01:10,420 --> 00:01:11,940
Pan Rimmer!

14
00:01:11,940 --> 00:01:15,340
Doufám, že jsme vás nezpůsobili potíže tím,
že jsme začali včas.

15
00:01:15,340 --> 00:01:16,540
Promiň, otče.

16
00:01:16,540 --> 00:01:18,460
"Otec" jsem mimo univerzitu.

17
00:01:18,460 --> 00:01:21,380
Na univerzitě jsem "pan učitel"
nebo "lektor Rimmer", rozumíte?

18
00:01:21,380 --> 00:01:23,020
Ano, otče.

19
00:01:23,020 --> 00:01:24,460
Teda, pane učiteli.

20
00:01:24,460 --> 00:01:26,220
To je trapné.

21
00:01:26,220 --> 00:01:28,860
Zrovna se chystáme proletět několik otázek

22
00:01:28,860 --> 00:01:30,300
ohledně psychologického profilování.

23
00:01:30,300 --> 00:01:32,140
Dobrá.

24
00:01:32,140 --> 00:01:34,060
........