1
00:00:00,423 --> 00:00:03,991
Marco Polo, jeden z najslávnejších
svetových bádateľov.

2
00:00:04,688 --> 00:00:09,167
V 13. storočí sa vydal na cestu
z Benátok do Číny,

3
00:00:09,248 --> 00:00:11,887
ktorá mu zabrala viac ako 3 roky.

4
00:00:11,967 --> 00:00:15,486
Dnes, Ricky Gervais posiela svojho
kamaráta Karla Pilkingtona,

5
00:00:15,566 --> 00:00:20,285
aby spravil to isté,
ale tentokrát bude mať spoločnosť.

6
00:00:20,366 --> 00:00:22,805
Myslel som si, že toto
sa môže stať len v pantomíme.

7
00:00:27,924 --> 00:00:30,803
Ježiši Kriste!
Vyzerá to ako obchod s oblečením.

8
00:00:30,883 --> 00:00:33,883
Povedal, že ak to má spraviť znova,
tak chce nejakú spoločnosť.

9
00:00:33,962 --> 00:00:37,042
Myslel tým mňa,
ale ja som poslal niekoho iného.

10
00:00:37,122 --> 00:00:39,082
- Chyť sa.
- Nič nevidím.

11
00:00:39,161 --> 00:00:41,001
Každý z nich je úplne iný.

12
00:00:41,081 --> 00:00:43,280
- Karl sa stále sťažuje.
- Ide mi na nervy.

13
00:00:43,360 --> 00:00:44,960
Správa sa akoby bol na dovolenke.

14
00:00:45,040 --> 00:00:47,640
Nechce zažiť dobrodružstvo,
nechce sa stresovať.

15
00:00:47,719 --> 00:00:50,639
- Nie som dobrý plavec.
- Keď budeš vo vode, už to bude dobré.

16
00:00:50,719 --> 00:00:53,599
Warwick nikdy nepovie nie.
Má rád výzvy.

17
00:00:53,679 --> 00:00:57,158
Do kamery! Do kamery!
Teraz trochu Olivera. Dobre.

18
00:00:59,957 --> 00:01:02,157
Nie je dobrý deň na toto, že?

19
00:01:02,237 --> 00:01:04,437
- Warwick, musíš to spraviť ty.
- Ja to robiť nebudem.

20
00:01:05,756 --> 00:01:08,276
Zažijú dobrodružstvo svojho života...

21
00:01:08,355 --> 00:01:09,755
...či už sa im to bude páčiť
alebo nie!

........