1
00:00:06,222 --> 00:00:08,427
<i>Letecké a námořní jednotky
Spojených států</i>

2
00:00:08,518 --> 00:00:11,659
<i>provedly sérii úderů
proti teroristickým zařízením.</i>

3
00:00:11,745 --> 00:00:14,448
<i>Letadlo společnosti Pan Am
se zřítilo uprostřed města Lockerbie.</i>

4
00:00:14,503 --> 00:00:16,638
<i>Byly na něj uvaleny sankce
kvůli teroristickým činům</i>

5
00:00:16,676 --> 00:00:18,312
<i>v Africe, Evropě,</i>
<i>a na Blízkém východě.</i>

6
00:00:18,347 --> 00:00:20,676
<i>Nebudeme snášet tuto agresi
vůči... Kuvajtu.</i>

7
00:00:20,687 --> 00:00:22,389
<i>Tento nelítostný
pronásledovatel teroristů.</i>

8
00:00:22,423 --> 00:00:23,722
<i>Nebudeme dělat žádné rozdíly.</i>

9
00:00:23,757 --> 00:00:26,554
<i>Loď USS Cole byla napadena,
zatímco tankovala v přístavu Aden.</i>

10
00:00:26,609 --> 00:00:28,442
<i>Toto byl teroristický čin.</i>

11
00:00:28,593 --> 00:00:30,741
<i>Byl to ohavný a zbabělý čin.</i>

12
00:00:30,742 --> 00:00:34,214
<i>Další píseň, kterou vám
zahrajeme, patří mezi klasiky.</i>

13
00:00:34,929 --> 00:00:37,327
<i>... dokud jej něco nezastaví.</i>

14
00:00:37,398 --> 00:00:39,649
<i>Chci mít jen jistotu,</i>
<i>že na nás znovu nezaútočí.</i>

15
00:00:39,771 --> 00:00:43,005
<i>Letadlo narazilo přímo do
World Trade Center.</i>

16
00:00:45,939 --> 00:00:47,507
<i>Tisíce lidí utíkají.</i>

17
00:00:47,587 --> 00:00:51,541
<i>Musíme být a budeme ostražití
doma i venku.</i>

18
00:00:58,301 --> 00:01:00,769
<i>Co to do prdele děláš?</i>

19
00:01:01,530 --> 00:01:03,697
<i>Kurva!</i>
<i>Minule mi něco uniklo.</i>

20
00:01:03,754 --> 00:01:07,175
<i>Nedovolím... Nemůžu dovolit,
aby se to stalo znovu.</i>

21
00:01:08,848 --> 00:01:11,581
<i>To bylo před deseti lety.</i>
<i>Každému toho dne něco uniklo.</i>

22
........