1
00:00:02,041 --> 00:00:04,128
V předcházejících dílech

2
00:00:04,163 --> 00:00:06,317
Gold mi řekl o způsobu,
jak zastavit Coru.

3
00:00:06,352 --> 00:00:08,620
V jeho cele je lahvička s inkoustem.

4
00:00:09,299 --> 00:00:11,964
David byl očarován uspávací
kletbou a je tam uvězněn.

5
00:00:11,999 --> 00:00:14,630
- Tu skříň jsme zničili.
- Cora sebrala ten popel.

6
00:00:14,730 --> 00:00:16,177
S jeho pomocí chce otevřít bránu.

7
00:00:16,212 --> 00:00:18,650
Existuje čarovný kompas,
který Cora hledá.

8
00:00:18,800 --> 00:00:21,064
Kompas je tvůj.
Proč mi to děláš?

9
00:00:21,180 --> 00:00:23,318
- Vzal jsi jí srdce.
- Princezna je teď tvoje.

10
00:00:23,418 --> 00:00:25,563
- Cora mě neviděla utéct.
- Jak jsi to dokázala?

11
00:00:25,663 --> 00:00:27,073
To Hook. Kdybys mu věřila

12
00:00:27,108 --> 00:00:28,969
mohli jste Coru přemoci společně.

13
00:00:29,100 --> 00:00:31,009
Můžeme se tedy vydat do Storybrooku?

14
00:00:31,044 --> 00:00:32,357
Potřebujeme už jen kompas.

15
00:00:45,808 --> 00:00:46,808
Stůj!

16
00:00:48,133 --> 00:00:49,755
Jídlo pro vězně.

17
00:00:50,761 --> 00:00:52,872
Teď není tvůj čas. Co jsi zač?

18
00:00:53,189 --> 00:00:55,076
Řekni heslo, otroku!

19
00:01:05,300 --> 00:01:07,374
Otrok?
Raději kapitán.

20
00:01:15,100 --> 00:01:16,545
Ty musíš být Kráska.

21
00:01:19,200 --> 00:01:20,836
Poslala tě královna, co?

22
00:01:21,156 --> 00:01:22,510
Chce mě zabít.

23
00:01:23,108 --> 00:01:24,484
Nepřišel jsem tě zabít.

........