1
00:00:00,287 --> 00:00:02,338
Festival Žatvy je zajtra

2
00:00:02,529 --> 00:00:06,031
a ja som na Vás všetkých hrdá.
Pracovali ste ťažko.

3
00:00:06,116 --> 00:00:07,866
Ste úžasný a mám pre Vás prekvapenie.

4
00:00:07,951 --> 00:00:10,219
Pravdepodobne to je

5
00:00:10,286 --> 00:00:13,322
najlepšia vec aká sa kedy komu stala

6
00:00:13,390 --> 00:00:14,890
v histórii

7
00:00:14,958 --> 00:00:16,675
celého Vesmíru.

8
00:00:16,743 --> 00:00:18,260
Dámi a páni,

9
00:00:18,327 --> 00:00:19,528
svetoznámy Little Sebastian.

10
00:00:19,596 --> 00:00:20,629
-Čoo?
-Áno!

11
00:00:20,697 --> 00:00:21,964
To nie je možné!

12
00:00:22,032 --> 00:00:24,867
Little Sebastian?
Ó môj bože!

13
00:00:24,934 --> 00:00:26,535
Nikdy som si nemyslel,
že sa s ním stretnem.

14
00:00:26,603 --> 00:00:29,188
-Je to naozaj on!
-Dobrá práca Leslie.

15
00:00:29,272 --> 00:00:30,856
Výborne!

16
00:00:30,940 --> 00:00:32,641
Little Sebastian vystúpil po prvýkrát

17
00:00:32,709 --> 00:00:34,710
na poslednom Festivale Žatvy v roku 1987.

18
00:00:34,778 --> 00:00:37,146
Okamžite sa stal z neho fenomén.

19
00:00:37,197 --> 00:00:38,681
Nasledujúce roky bolo meno

20
00:00:38,748 --> 00:00:41,150
Sebastian najobľúbenejším menom
pre chlapcov v Pawnee.

21
00:00:41,217 --> 00:00:43,218
A tretím najobľúbenejším pre dievčatá.

22
00:00:43,286 --> 00:00:45,821
Uniklo mi niečo?
Prečo taký rozruch kvôli poníkovi?

23
00:00:45,889 --> 00:00:47,823
On nie je poník.
On je mini kôň!

........