1
00:00:13,351 --> 00:00:16,351
BONTONFILM
uvádí

2
00:01:35,351 --> 00:01:38,351
Dobrý?

3
00:02:09,671 --> 00:02:12,671
Tak jo, řeknu ti tajemství.

4
00:02:12,951 --> 00:02:14,791
Stojíš na prostředku.

5
00:02:14,951 --> 00:02:17,031
Já vím. Chceš to slyšet?

6
00:02:17,191 --> 00:02:20,631
- Nechceš nejdřív uhnout?
- Ne, vlastně ne.

7
00:02:20,791 --> 00:02:22,551
Dobře.

8
00:02:22,711 --> 00:02:26,631
- Chci ti říct jenom jednu věc.
- Dobře.

9
00:02:27,391 --> 00:02:29,831
Co?

10
00:02:30,551 --> 00:02:33,431
To nebude dobré.

11
00:02:33,591 --> 00:02:36,591
Tak jo. Povídej.

12
00:02:39,871 --> 00:02:43,191
Já tě miluju...

13
00:03:47,511 --> 00:03:51,591
John Muir řekl:
Nechme děti kráčet s přírodou.

14
00:03:53,231 --> 00:03:57,511
Ať vidí krásu prolnutí
a splynutí života a smrti,

15
00:03:57,671 --> 00:04:00,551
jejich blaženou,
neodlučnou jednotu,

16
00:04:00,711 --> 00:04:02,951
a pochopí, že smrt
je vskutku bez bolesti...

17
00:04:03,111 --> 00:04:07,831
- Sem. To nic. Promiň.
...a stejně krásná jako život.

18
00:04:07,991 --> 00:04:12,991
Tím dávám naději Bennettovi,
tomu báječnému mladému muži,

19
00:04:13,231 --> 00:04:17,831
který nám byl vzat tak náhle,
který byl tak milován,

20
00:04:18,271 --> 00:04:21,551
obklopen vším,
co mu bylo krásné.

21
00:04:22,271 --> 00:04:26,351
V tomto duchu
vracíme Bennetta hlíně,

22
00:04:26,591 --> 00:04:29,591
z níž Bůh zázrakem stvořil
veškerý život.
........