1
00:00:47,381 --> 00:00:50,601
<i>Kdysi existovala vysoko v horách

2
00:00:50,759 --> 00:00:52,978
<i>vesnice Goddess Temple...

3
00:00:53,845 --> 00:00:55,518
<i>Jednou tam propukla nemoc...

4
00:00:55,806 --> 00:00:59,106
<i>kterou svět nazval AIDS.

5
00:00:59,309 --> 00:01:02,563
<i>Tiše se vplížila do naší vesnice

6
00:01:03,230 --> 00:01:04,777
<i>a každý, kdo jí dostal...

7
00:01:05,148 --> 00:01:09,699
<i>lehce zemřel, jako když
listy spadnou ze stromu.

8
00:01:10,737 --> 00:01:13,160
<i>To jsem já.

9
00:01:14,032 --> 00:01:18,538
<i>Jmenoval jsem se Xin a bylo mi 12.

10
00:02:09,921 --> 00:02:11,923
<i>Tohle je můj táta.

11
00:02:12,090 --> 00:02:14,013
Je tu někdo?

12
00:02:14,426 --> 00:02:16,303
<i>A tohle můj strejda.

13
00:02:23,393 --> 00:02:25,896
Kdo to udělal?

14
00:02:28,148 --> 00:02:29,866
<i>Je divný...

15
00:02:30,025 --> 00:02:33,905
<i>se takhle na sebe koukat,

16
00:02:35,530 --> 00:02:38,204
<i>a vidět i dědu.

17
00:02:39,951 --> 00:02:44,673
<i>Říkali, že to byla tátovo
vina, že lidé onemocněli

18
00:02:44,831 --> 00:02:47,425
<i>a můj strýc byl taky nemocný.

19
00:02:50,587 --> 00:02:56,310
<i>Myslím, že můj příběh, který se vám
chystám vyprávět, začíná právě tady.

20
00:03:16,238 --> 00:03:17,615
Mám začít?

21
00:03:21,034 --> 00:03:22,377
Tak mám?

22
00:03:24,413 --> 00:03:26,211
Připraveni?

23
00:03:27,416 --> 00:03:29,009
- Paráda!
- Skvělý!

24
00:03:31,586 --> 00:03:34,135
Objevili nový lék,

........