1
00:00:11,210 --> 00:00:13,310
Neunavuje vás
někdy tahle paměťová hra?

2
00:00:13,320 --> 00:00:15,880
- Děláte to každé ráno.
- Mysl je sval, Watsonová.

3
00:00:15,890 --> 00:00:19,050
Musí být pravidelně
procvičovaná, jinak ochabuje.

4
00:00:19,060 --> 00:00:21,190
Většina lidí si prostě přečte knihu.

5
00:00:21,190 --> 00:00:22,860
Já čtu knihu.

6
00:00:22,860 --> 00:00:24,910
Vadilo by vám
na okamžik vypnout?

7
00:00:24,910 --> 00:00:27,080
Chci dokončit naší
konverzaci z včerejší noci.

8
00:00:29,870 --> 00:00:31,580
Dobře, myslela jsem všechny.

9
00:00:31,590 --> 00:00:33,590
Absorbování
a zařazení několika informací

10
00:00:33,590 --> 00:00:35,900
najednou je tím účelem.

11
00:00:35,910 --> 00:00:37,840
Tak mluvte.

12
00:00:37,840 --> 00:00:40,090
No, chtěla bych,
abychom doopravdy zvážili

13
00:00:40,090 --> 00:00:41,580
hledání sponzora.

14
00:00:41,580 --> 00:00:44,250
Proč bych potřeboval
sponzora, když mám společnici?

15
00:00:44,250 --> 00:00:46,260
Protože já už tu
budu jen pár dalších týdnů.

16
00:00:46,270 --> 00:00:48,270
Sponzor je
trvalý, někdo, kdo

17
00:00:48,270 --> 00:00:50,020
zápasil s vlastní závislostí

18
00:00:50,020 --> 00:00:52,390
a nabídne vám
chápající podporu a rady,

19
00:00:52,390 --> 00:00:53,860
které jsou tím,
co potřebujete.

20
00:00:55,220 --> 00:00:57,810
Drogy, co jsem bral,
uvolňovaly můj mozek.

21
00:00:57,810 --> 00:00:59,610
Najednou jsem si uvědomil,

22
00:00:59,610 --> 00:01:02,600
že moc, kterou držím, moc vládnout
........