1
00:00:01,920 --> 00:00:04,320
12.9.1943

2
00:00:04,800 --> 00:00:09,216
Němečtí parašutisté vysvobodili
Mussoliniho z jeho vysokohorského
vězení v Itálii.

3
00:00:12,960 --> 00:00:16,320
Tento odvážný a úspěšný čin
ohromil celý svět.

4
00:00:16,608 --> 00:00:18,720
Povzbuzen záchranou svého spojence

5
00:00:19,200 --> 00:00:22,080
přikázal Hitler ještě troufalejší
akci.

6
00:00:22,272 --> 00:00:24,000
Unést svého největšího nepřítele.

7
00:00:59,520 --> 00:01:04,800
OREL PŘISTÁL

8
00:02:34,824 --> 00:02:37,224
- Dobrý den.
- Dobry den, pane admirále.

9
00:02:38,944 --> 00:02:41,224
Pošlete mi sem ihned plukovníka Radla.

10
00:02:41,304 --> 00:02:43,664
Už jsem mu oznámila váš příjezd.

11
00:02:43,744 --> 00:02:45,704
Děkuji.

12
00:02:56,744 --> 00:02:59,104
Vstupte.

13
00:03:00,184 --> 00:03:03,304
- Pane admirále.
- Posaďte se..

14
00:03:06,744 --> 00:03:11,304
Jak proběhla porada? Zamýšlí vůdce
něco pozoruhodného?

15
00:03:14,024 --> 00:03:18,344
Jenom pouhé cvičení v souhře činností.

16
00:03:19,744 --> 00:03:21,504
Nic moc složitého.

17
00:03:21,584 --> 00:03:28,184
Chce jen přepravit Winstona Churchila
tajně z Londýna do Berlína.

18
00:03:29,544 --> 00:03:33,824
A nám nařídil vypracovat
analýzu proveditelnosti.

19
00:03:34,624 --> 00:03:37,784
Dneska je středa. Do pátku na
to zapomene.

20
00:03:38,864 --> 00:03:41,424
Ale Himmler, ten ne.

21
00:03:41,504 --> 00:03:44,184
Himmler s tím souhlasil?

22
00:03:44,264 --> 00:03:47,104
Proti jsem byl opět jenom já.

23
00:03:47,184 --> 00:03:49,784
........