1
00:00:01,607 --> 00:00:03,358
Moje meno je Oliver Queen.

2
00:00:03,360 --> 00:00:07,296
Posledných 5 rokov som strávil na ostrove s jediným cieľom...

3
00:00:07,396 --> 00:00:10,064
prežiť.

4
00:00:10,066 --> 00:00:11,565
Oliver Queen je nažive.

5
00:00:11,567 --> 00:00:14,101
Teraz plním otcovo posledné prianie...

6
00:00:14,103 --> 00:00:16,287
použitím zoznamu mien,
ktorý mi tu nechal,

7
00:00:16,289 --> 00:00:19,439
ničím postupne tých,
ktorí zamorujú toto mesto.

8
00:00:19,441 --> 00:00:22,576
Na to aby som to dokázal
sa musím stať niekým iným.

9
00:00:22,578 --> 00:00:26,413
Musím sa stať
niečim iným.

10
00:00:26,415 --> 00:00:27,965
V minulých dieloch ste videli...

11
00:00:27,967 --> 00:00:30,117
Spoločnosť, do ktorej investovala pani Queenová neexistuje.

12
00:00:30,119 --> 00:00:32,086
Po tej búrke zaobstarala
sklad v Starling city.

13
00:00:32,388 --> 00:00:35,189
Oliver,toto je moja dcéra, Helena.

14
00:00:35,191 --> 00:00:37,240
Členovia civilnej stráže v Starling city prichádzajú a odchádzajú

15
00:00:37,265 --> 00:00:38,560
ako si on želá, že je to tak?

16
00:00:38,561 --> 00:00:40,727
Ako si to vedela?

17
00:00:40,729 --> 00:00:43,096
V tej chvíli, keď som zbadala tvoje oči.

18
00:00:43,098 --> 00:00:44,398
Je to tvoja chyba,
že je Michael mŕtvy.

19
00:00:44,400 --> 00:00:45,765
nie tvojho otca, za to,
že si jeho smrť objednal

20
00:00:45,767 --> 00:00:47,472
ani moja, za to,
že som sa o to postaral.

21
00:00:47,476 --> 00:00:48,787
Ten ostrov ťa zmenil tak, že

22
00:00:48,812 --> 00:00:50,438
len niekto ako ja,
to môže pochopiť.

23
00:00:50,439 --> 00:00:53,457
Viem, že sa ti to javí ako spravodlivé,
........