1
00:00:02,044 --> 00:00:08,050
STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY

2
00:00:12,054 --> 00:00:16,642
"Pouze pomocí ohně je silný meč ukován."

3
00:00:18,393 --> 00:00:21,313
<i>Vláda svržena občanskou válkou!</i>

4
00:00:21,313 --> 00:00:25,025
<i>Odmítajíce přijmout prince
Lee-Chara za dalšího vládce Mon Caly,</i>

5
00:00:25,025 --> 00:00:27,694
<i>připojil se quarrenský lid
k Separatistické alianci</i>

6
00:00:27,694 --> 00:00:30,781
<i>a zahájil totální válku
proti Mon Calamarianům.</i>

7
00:00:30,989 --> 00:00:34,535
<i>Zaskočeni a nepřipraveni, byli
mladý princ a jeho jediští ochránci</i>

8
00:00:34,535 --> 00:00:39,957
<i>rychle přemoženi a zahnáni na ústup do
jeskyní hluboko pod hlavním městem,</i>

9
00:00:39,957 --> 00:00:44,503
<i>umožňujíce hraběti Dookuovi a jeho
spojencům naplánovat další krok....</i>

10
00:00:44,795 --> 00:00:48,048
A mladý princ?
Byl zajat?

11
00:00:48,257 --> 00:00:49,424
Ne, můj pane.

12
00:00:49,424 --> 00:00:55,389
Bohužel unikl zajetí a skrývá se společně
se zbytky Jediů a jejich armády.

13
00:00:55,556 --> 00:00:58,642
Nepodceňujte toho
chlapce, Tamsone.

14
00:00:58,767 --> 00:01:04,064
Nesmí se z něj stát symbol, za který by
se moncalamarianský lid mohl postavit.

15
00:01:04,064 --> 00:01:06,233
To děcko není nic,
než zbabělec.

16
00:01:06,233 --> 00:01:07,651
Není to žádný vůdce.

17
00:01:07,651 --> 00:01:09,361
To není podstatné.

18
00:01:09,361 --> 00:01:13,365
Zašeptání jeho jména může
zažehnout jiskřičku naděje

19
00:01:13,365 --> 00:01:17,911
a naděje je něco, co nemůžeme
dovolit, aby náš nepřítel měl.

20
00:01:17,911 --> 00:01:21,790
S dovolením, hrabě Dooku,
ale co bude se zajatci?

21
00:01:21,790 --> 00:01:26,378
Budou odvedeni do internačních
táborů pod městem.

22
........