1
00:00:02,002 --> 00:00:08,008
STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY

2
00:00:12,095 --> 00:00:16,642
"Moudrý člověk vede,
silný člověk následuje."

3
00:00:18,393 --> 00:00:20,604
<i>Invaze v ohrožení!</i>

4
00:00:20,938 --> 00:00:24,274
<i>Republikové síly se snaží zabrat
Umbaru, nepřátelskou planetu</i>

5
00:00:24,274 --> 00:00:26,193
<i>kompletně zahalenou v temnotě.</i>

6
00:00:26,818 --> 00:00:29,279
<i>Jediský generál Pong
Krell a kapitán Rex</i>

7
00:00:29,404 --> 00:00:32,950
<i>vedou prapor proti neustálým
útokům brutálních nepřátel.</i>

8
00:00:33,408 --> 00:00:36,078
<i>Krellovy agresivní a neuvážené
strategie mají opačný účinek</i>

9
00:00:36,203 --> 00:00:37,704
<i>a o život přišlo mnoho klonů.</i>

10
00:00:37,913 --> 00:00:40,457
<i>I přes nebezpečnou taktiku
jediského generála</i>

11
00:00:40,582 --> 00:00:44,127
<i>se oddílu kapitána Rexe podaří
zabrat důležitou leteckou základnu.</i>

12
00:00:44,336 --> 00:00:49,633
<i>To ještě více povzbudí nedůvěru ke
Krellovu vedení a rozdělí jeho muže....</i>

13
00:01:03,146 --> 00:01:05,315
Vzbouřenci zesílili
svůj útok, pane.

14
00:01:05,649 --> 00:01:07,109
Chtějí svou základnu zpět.

15
00:01:07,442 --> 00:01:09,736
Nemůžeme ani na okamžik
polevit v ostražitosti.

16
00:01:09,987 --> 00:01:12,948
Ať je všechno umbaranské zabezpečení
překonfigurováno a uzamknuto.

17
00:01:13,282 --> 00:01:15,617
Vyslýchejte vězně,
pokud je to nutné,

18
00:01:15,617 --> 00:01:18,412
ale chci mít tuhle základnu
kompletně pod kontrolou

19
00:01:18,620 --> 00:01:20,455
a nechci slyšet žádné výmluvy.

20
00:01:20,706 --> 00:01:23,375
Pane, zachytili jsme vysílání
od generála Kenobiho.

21
00:01:23,542 --> 00:01:25,377
Vezmu si to ve věži.

22
00:01:31,842 --> 00:01:34,011
........