1
00:00:02,002 --> 00:00:08,008
STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY

2
00:00:12,095 --> 00:00:16,600
"Přátelství nám ukazuje,
kým doopravdy jsme."

3
00:00:18,727 --> 00:00:20,687
<i>Rozděleni válkou!</i>

4
00:00:21,104 --> 00:00:23,398
<i>Ve snaze ukončit galaktický konflikt</i>

5
00:00:23,815 --> 00:00:27,778
<i>se bude konat vůbec první schválené
jednání mezi Republikou a separatisty</i>

6
00:00:27,986 --> 00:00:32,449
<i>a Mandalore je zvolen jako neutrální
půda pro toto nejisté setkání.</i>

7
00:00:32,783 --> 00:00:37,579
<i>Napětí se stupňuje a mnozí k těmto
důležitým jednáním vzhlíží s nadějí....</i>

8
00:00:38,330 --> 00:00:44,127
Republika spatřuje ve válce tragédii,
ale nemůžeme změnit nic, co se již stalo.

9
00:00:44,253 --> 00:00:48,465
Řekněte nahlas před tímto shromážděním
jakožto zástupkyně kancléře Palpatina,

10
00:00:48,465 --> 00:00:53,387
že bezvýhradně prohlašujete
separatistický stát za legitimní.

11
00:00:57,307 --> 00:01:00,811
Já bych rád něco řekl k
legitimitě separatistů.

12
00:01:01,311 --> 00:01:04,106
- To je Lux Bonteri.
- Co tu dělá Lux Bonteri?

13
00:01:04,356 --> 00:01:07,651
<i>- Co nám tu chce říkat?
- Nikdo ho nezval!</i>

14
00:01:08,193 --> 00:01:10,988
Nezmínila jste se,
že tu bude Lux Bonteri.

15
00:01:11,280 --> 00:01:12,698
Nevěděla jsem to.

16
00:01:21,874 --> 00:01:25,460
Stojím tu před vámi jako
syn Miny Bonteri,

17
00:01:25,586 --> 00:01:26,920
Věrný separatistům.

18
00:01:27,087 --> 00:01:28,046
Patriot.

19
00:01:28,505 --> 00:01:29,298
Přítel.

20
00:01:34,219 --> 00:01:39,558
Doslechl jsem se, že má matka byla
chladnokrevně zavražděna hrabětem Dookuem!

21
00:01:39,600 --> 00:01:44,146
To je lež!
Okamžitě toho zrádce odveďte!

22
00:01:46,231 --> 00:01:47,858
........