1
00:00:02,002 --> 00:00:08,008
STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY

2
00:00:12,095 --> 00:00:16,642
"Nepřítel mého nepřítele
je můj přítel."

3
00:00:18,560 --> 00:00:20,354
<i>Shledání bratrů!</i>

4
00:00:20,562 --> 00:00:24,024
<i>Darth Maul, zlověstný Sith,
považovaný za před mnoha lety</i>

5
00:00:24,024 --> 00:00:27,986
<i>poraženého mistrem Jedi
Obi-Wanem Kenobim,</i>

6
00:00:27,986 --> 00:00:31,823
<i>byl nalezen naživu svým
bratrem Savagem Opressem</i>

7
00:00:31,823 --> 00:00:35,035
<i>a dopraven k matce
Talzin na Dathomir.</i>

8
00:00:35,369 --> 00:00:38,830
<i>I když se Darthu Maulovi
paměť ještě úplně nevrátila,</i>

9
00:00:38,830 --> 00:00:43,710
<i>probudila se jeho potřeba pomsty.
Mnohem silnější, než kdy dřív....</i>

10
00:00:46,547 --> 00:00:50,300
Trpělivost, bratře.
Jsme skoro doma.

11
00:00:56,390 --> 00:01:00,519
"Vysoko, tam vysoko,
kam dopadneme, ptáme-li se."

12
00:01:00,811 --> 00:01:05,732
"Vysoko, tam vysoko,
co bylo skvělé, zmenšilo se."

13
00:01:27,671 --> 00:01:30,716
- Bratře?
- Kenobi, Kenobi...

14
00:01:31,049 --> 00:01:32,926
Bratře, musíme jít.

15
00:01:33,468 --> 00:01:34,845
Kenobi...

16
00:01:39,766 --> 00:01:42,019
Dobře, zůstaň si tady.

17
00:02:19,723 --> 00:02:21,892
Savagi...

18
00:02:26,063 --> 00:02:27,439
Matko.

19
00:02:28,065 --> 00:02:30,108
Půjdeme?

20
00:02:30,317 --> 00:02:32,444
Co se tu stalo?

21
00:02:32,694 --> 00:02:34,655
Kde jsou ostatní sestry?

22
00:02:34,905 --> 00:02:39,201
Dooku poslal své nohsledy,
aby nás zničili.

........