1
00:00:00,692 --> 00:00:03,861
<i>Před devíti lety, jsem
viděla, jak mi zabili matku.</i>

2
00:00:04,324 --> 00:00:08,242
<i>Mě by zabili taky,
kdyby nebylo Vincenta.</i>

3
00:00:08,244 --> 00:00:11,412
<i>Byl jsem součástí experimentální
skupiny Zvláštní jednotky.</i>

4
00:00:11,414 --> 00:00:14,432
<i>Jejich cílem bylo vytvořit
dokonalého supervojáka.</i>

5
00:00:14,434 --> 00:00:18,719
<i>Udělali nás silnějšími, rychlejšími,
lepšími. Ale něco se pokazilo.</i>

6
00:00:18,721 --> 00:00:20,004
Ty jsi on.

7
00:00:20,006 --> 00:00:23,707
Díky ní mám pocit, jako
bych měl zase život.

8
00:00:23,709 --> 00:00:26,377
Vincente, potřebuju tě.
Někdo unesl Evana.

9
00:00:31,618 --> 00:00:34,702
Nevím, jak tohle ututláme.
Evan celý ten útok slyšel.

10
00:00:34,704 --> 00:00:37,021
Tak normálně, jak je to půjde.

11
00:00:37,023 --> 00:00:39,507
Nikdo nemusí vědět,
že s námi máš něco společného.

12
00:00:39,509 --> 00:00:43,661
To, co zabilo Petera,
nebylo úplně člověk.

13
00:00:43,663 --> 00:00:44,829
Vincente, jsi v pořádku?

14
00:00:46,498 --> 00:00:51,085
Je nebezpečný. Nekontroluje se,
tak to musí dělat někdo jiný.

15
00:00:51,087 --> 00:00:52,303
Nemůžeš ho tam tak držet.

16
00:00:52,305 --> 00:00:55,456
Najdeme způsob, jak tohle napravit.

17
00:01:13,392 --> 00:01:17,561
Jake Riley vás všechny miluje!
Kdyby se Jake Riley dokázal znásobit...

18
00:01:19,482 --> 00:01:21,198
Hlavu dolů, do auta!

19
00:01:29,492 --> 00:01:31,676
Ta holka je tebou naprosto posedlá

20
00:01:31,678 --> 00:01:36,464
a nemůžu uvěřit, že to říkám,
ale možná kdyby sem přišla...

21
00:01:36,466 --> 00:01:37,948
Co? Zbláznil ses?

22
00:01:37,950 --> 00:01:45,456
Stěží mám dost varování před těmi
........