1
00:00:01,638 --> 00:00:04,262
Proč jsme o ni hned zase museli přijít?

2
00:00:04,489 --> 00:00:06,504
<b><i>V minulých dílech...</i></b>

3
00:00:07,494 --> 00:00:10,502
Téhle bolesti musíte čelit společně.

4
00:00:10,732 --> 00:00:14,120
Je to její odkaz vám oběma.
Důkaz toho, že tu byla.

5
00:00:14,352 --> 00:00:16,512
Naše dcera nás zachránila.

6
00:00:16,617 --> 00:00:20,088
A my se musíme postarat
o to, aby to nepřišlo vniveč.

7
00:00:20,582 --> 00:00:22,252
Zase máš ten výraz.

8
00:00:22,527 --> 00:00:24,832
- Jaký?
- Ustaraný.

9
00:00:24,932 --> 00:00:27,938
A oprávněně?
Co jsi to udělal?

10
00:00:28,196 --> 00:00:31,261
Mám techniku, která jim
nad námi dává výhodu.

11
00:00:31,361 --> 00:00:33,253
Implantoval sis ji do sebe?

12
00:00:33,512 --> 00:00:37,704
Dodává mi informace k odhadnutí
jejich možných budoucností.

13
00:00:37,983 --> 00:00:41,210
Pomstíme Ettu.
A začneme s Windmarkem.

14
00:01:25,090 --> 00:01:27,300
- Promiň, že jdu pozdě.
- Nevadí.

15
00:01:30,423 --> 00:01:31,946
Kde jsi to sehnal?

16
00:01:32,798 --> 00:01:35,968
Řekněme, že je to suvenýr
jednoho z mých lidí.

17
00:01:36,471 --> 00:01:41,026
- Je stejný jako ten, co na sobě
použil Peter? - Na chlup.

18
00:01:41,277 --> 00:01:43,835
- Jak se dá aktivovat?
- Nevím jistě.

19
00:01:43,943 --> 00:01:47,219
Pokud na to Dr. Bishop
přijde, dej nám vědět.

20
00:01:48,399 --> 00:01:53,032
Olivie, kdybych jen tušil,
co Peter dělá...

21
00:01:53,410 --> 00:01:54,957
Já vím.

22
00:02:00,649 --> 00:02:03,279
Podle Astrid už vám dochází munice.
........