1
00:00:00,159 --> 00:00:01,250
Moskva, 1934.

2
00:00:35,233 --> 00:00:37,951
Hovorí sa, že štastie je ako dobré zdravie.

3
00:00:38,268 --> 00:00:40,870
Nevšimnete si ho dokým neodíde.

4
00:00:46,439 --> 00:00:47,239
Ja...

5
00:00:48,107 --> 00:00:50,573
Bol som šťastný v roku 1917.

6
00:00:54,828 --> 00:00:59,180
Práve som promoval na Univerzite Imperial Medicine and Dentistry v Moske,

7
00:00:59,190 --> 00:01:03,636
keď som bol poslaný do vzdialenej dediny Muryovo riadiť nemocnicu

8
00:01:06,532 --> 00:01:09,142
bola to dlhá a tvrdá cesta.

9
00:01:16,366 --> 00:01:19,066
Trvá dlho, si zvyknúť na túto cestu.

10
00:01:20,220 --> 00:01:22,970
Teraz to je lepšie, keď máme cestu(road).

11
00:01:25,173 --> 00:01:26,802
Toto je cesta ?

12
00:01:38,213 --> 00:01:40,263
- To je nemocnica?
- Áno.

13
00:01:41,987 --> 00:01:43,537
Zbohom Moskva,

14
00:01:44,178 --> 00:01:46,907
Zbohom, červené a zlaté Bolshoi divadlo.

15
00:01:47,624 --> 00:01:48,524
Zbohom...

16
00:01:48,890 --> 00:01:50,217
výklady v obchodoch.

17
00:01:54,107 --> 00:01:56,257
Môžete ma vziať trochu ďalej?

18
00:01:59,932 --> 00:02:00,782
Ďakujem.

19
00:02:01,058 --> 00:02:03,027
preložila: anata1

20
00:02:03,037 --> 00:02:04,889
A Young Doctor's Notebook.
Part 1.

21
00:02:04,899 --> 00:02:07,799
Na základe poviedok od Michaila Bulgakova.

22
00:02:07,809 --> 00:02:11,877


23
00:02:20,569 --> 00:02:21,369
Anna!

24
00:02:23,713 --> 00:02:24,986
Doktor... Doktor!....

25
00:02:24,996 --> 00:02:26,696
........