1
00:00:00,298 --> 00:00:02,624
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,735 --> 00:00:05,546
<i>Konečně máme k dispozici dostatek
vakcíny proti chřipce na očkování</i>

3
00:00:05,610 --> 00:00:08,490
<i>všech mužů, žen a dětí
v černošské komunitě.</i>

4
00:00:08,607 --> 00:00:13,520
<i>A navíc, očkování je pro všechny černochy
100% zdarma a 100% povinné.</i>

5
00:00:14,130 --> 00:00:17,146
"Povinné" a "zdarma" - to zní
jako heslo pro VČG.

6
00:00:17,454 --> 00:00:19,660
VČG?
A to je co, Dynamite?

7
00:00:19,660 --> 00:00:22,671
Post-koitální bílá ženštino,
to znamená "Velká černá genocida".

8
00:00:22,671 --> 00:00:24,873
- Tomu bys nerozuměla.
- A já myslela, žes mi takovou

9
00:00:24,873 --> 00:00:26,891
- velkou černou genocidu právě předvedl.
- To si piš, že jo.

10
00:00:26,891 --> 00:00:28,661
Cože to?

11
00:00:36,624 --> 00:00:38,314
Takže ty rád pícháš
do lidí jedy, jo?

12
00:00:38,314 --> 00:00:40,369
Tak to budeš z tohohle
úplně hotovej.

13
00:00:42,166 --> 00:00:44,894
Honey Bee, všechny holky a sirotky
drž pod zámkem,

14
00:00:44,894 --> 00:00:47,184
dokud ti nedám signál,
že je všechno v cajku.

15
00:00:47,184 --> 00:00:49,086
Mám ti zopakovat,
co jsem ti zrovna řekl?

16
00:00:49,086 --> 00:00:50,799
To není třeba, Dynamite.
Zapsala jsem si to.

17
00:00:50,799 --> 00:00:54,049
- Je všechno v pořádku?
- Na podrobnosti teď není čas,

18
00:00:54,049 --> 00:00:58,249
ale je to dost dost dost
dost dost dost dost zlý.

19
00:00:59,376 --> 00:01:00,716
Je to zlý?

20
00:01:00,925 --> 00:01:02,390
Klidně je necháte,
ať vám to udělají.

21
00:01:02,390 --> 00:01:04,756
Jen vy samotní můžete zabránit
........