1
00:00:01,000 --> 00:00:04,500
<font color="#00FF00"> The Simpsons 24x07 </font>
<font color="#00FFFF">The Day the Earth Stood Cool</font>
Original Air Date on December 9, 2012

2
00:00:06,656 --> 00:00:09,141
preklad: ivca993
== sync, corrected by <font color="#00ff00">elderman</font> ==

3
00:00:10,510 --> 00:00:12,211
Bart, prestaň!

4
00:00:12,245 --> 00:00:13,879
Môžeš spadnúť.

5
00:00:13,914 --> 00:00:17,116
Je to taký malý,
zlatý nezbedník.

6
00:00:17,150 --> 00:00:20,152
<i>Oh môj bože,</i>
<i>ona so mnou flirtuje?</i>

7
00:00:20,187 --> 00:00:22,638
Vidím po kom tak
dobre vyzerá.

8
00:00:22,672 --> 00:00:24,373
<i>Flirtuje so mnou! </i>

9
00:00:24,407 --> 00:00:26,225
<i>Okej, Homer,</i>
<i>jemne ju sklam.</i>

10
00:00:26,259 --> 00:00:27,910
<i>Nezlom žiadne srdcia.</i>

11
00:00:27,944 --> 00:00:30,146
Aký to šťastný chlapec,
že išiel na výlet

12
00:00:30,180 --> 00:00:31,797
do parku so
svojim dedkom.

13
00:00:31,832 --> 00:00:33,315
<i>Dedko?!</i>

14
00:00:33,350 --> 00:00:35,017
Dedko?!

15
00:00:35,051 --> 00:00:36,652
Oh môj bože!

16
00:00:36,686 --> 00:00:38,020
Mám zavolať záchranku?

17
00:00:38,054 --> 00:00:40,439
Pomóc! Starček zomiera!

18
00:00:40,473 --> 00:00:42,491
Starému otcovi toho chlapca

19
00:00:42,526 --> 00:00:45,544
by sa zmenšil kukuričný klások
od prosenia o smrť!

20
00:00:45,579 --> 00:00:47,313
Som jeho <i>otec!</i>

21
00:00:47,347 --> 00:00:51,534
Nemôžem uveriť, že som
vám dovolil so mnou flirtovať!

22
00:00:53,353 --> 00:00:54,820
Zmiznite, kačice!

23
........