1
00:00:00,113 --> 00:00:01,289
Na předměstí,

2
00:00:01,409 --> 00:00:03,009
když končí období díkůvzdání,

3
00:00:03,034 --> 00:00:05,080
už všichni šílí z Vánoc.

4
00:00:05,118 --> 00:00:06,056
Tesso!

5
00:00:06,176 --> 00:00:08,476
Nemáš zájem dnes večer koledovat?

6
00:00:08,941 --> 00:00:10,255
Je listopad.

7
00:00:10,305 --> 00:00:13,032
A v době, kdy první mráz dopadl
na modříny

8
00:00:13,152 --> 00:00:16,656
tak dokonce každý rozumný obyvatel Chatswinu,
dostával dárky předčasně.

9
00:00:17,782 --> 00:00:20,060
Vypadá to, že někdo pověsil nad komínem

10
00:00:20,073 --> 00:00:21,858
ponožku ... starostlivě.

11
00:00:22,306 --> 00:00:25,046
Tati, ještě nějsou Vánoce.

12
00:00:25,166 --> 00:00:26,585
Jsou skoro Vánoce.

13
00:00:26,654 --> 00:00:28,037
Kromě toho už může být něco uvnitř

14
00:00:28,030 --> 00:00:29,601
a budeš to muset hned otevřít.

15
00:00:41,489 --> 00:00:42,956
Co?

16
00:00:42,990 --> 00:00:44,149
Georgi, co to je?

17
00:00:44,168 --> 00:00:45,750
To je tvůj itinerář.

18
00:00:45,870 --> 00:00:47,633
Vím, že chceš trávit nějaký čas na Manhattanu

19
00:00:47,671 --> 00:00:50,174
a taky vím, že chceš pozvat mámu.

20
00:00:50,181 --> 00:00:53,366
Tak jsem získal pro vás obě balíček
.... hotel s lázeňskými službami.

21
00:00:53,546 --> 00:00:56,042
Můžete jít do muzea, dívat se na stromy,

22
00:00:56,061 --> 00:00:58,076
možná strávíte Vánoce ve městě,

23
00:00:58,439 --> 00:00:59,773
společně.

24
00:00:59,807 --> 00:01:01,391
A co ty?

25
........