315
00:00:44,249 --> 00:00:46,638
Nedělá se vám zle při pohledu
na krev?

316
00:00:46,809 --> 00:00:50,404
Myslím, že by nemělo.
Ještě jsem to nezažila.

317
00:00:53,929 --> 00:00:55,920
Počkejte tady.

318
00:01:09,649 --> 00:01:13,324
Jak si přejete, pane.

319
00:01:13,489 --> 00:01:16,083
To byla Grace Poolová!

320
00:01:21,489 --> 00:01:23,480
Pojďte, Jane.

321
00:01:25,649 --> 00:01:28,322
Pan Mason!

322
00:01:57,649 --> 00:01:59,640
Tu sůl.

323
00:02:11,649 --> 00:02:16,325
Je to nebezpečné?
Ne, spíš jen škrábnutí. Nemusíte se bát.

324
00:02:16,489 --> 00:02:19,799
Vzchopte se. Přivedu doktora.
Do rána musíte být schopen převozu.

325
00:02:19,969 --> 00:02:25,646
Jane, musím vás nechat tady s tím pánem
tak na hodinu či dvě.

326
00:02:25,809 --> 00:02:29,802
Vemte tu houbu.
Utírejte krev, kdykoliv začne téct.

327
00:02:29,969 --> 00:02:34,565
Kdyby mu bylo mdlo, dejte mu napít.
Můžete mu dávat čichat sůl.

328
00:02:34,729 --> 00:02:39,325
Nebudete s ním mluvit, za žádných okolností.
Posptěšte si, Rochestere!

329
00:02:39,489 --> 00:02:43,801
A, Richarde, jestli s ní promluvíte,
bude vás to stát život.

330
00:02:43,969 --> 00:02:49,965
Ceknete-li jediné slovo, odmítám nést
zodpovědnost za následky.

331
00:02:50,129 --> 00:02:55,044
Pamatujte, nesmíte říci ani slovo.
Ani slovo.

332
00:03:15,329 --> 00:03:17,399
Pane Masone?

333
00:03:18,609 --> 00:03:22,158
Pane Masone?

334
00:03:26,289 --> 00:03:29,201
Snažte se být vzhůru.
Zkuste to.

335
00:03:37,129 --> 00:03:39,245
Cartere, prohlédněte jej.

336
00:03:39,409 --> 00:03:41,923
Jak je mu?
Tak tak dýchá, pane.
........