1
00:00:00,090 --> 00:00:04,000
Brought to you by HaruHaruSubs
CZ - Ainny (www.ainny.cz/asia/)

2
00:00:04,517 --> 00:00:06,309
{\a6}Please do NOT hardsub/stream our
English subtitles on any streaming site.

3
00:00:06,800 --> 00:00:08,450
~ Hero ~
Epizoda 7

4
00:00:34,500 --> 00:00:36,950
Co ode mě chceš?

5
00:00:37,300 --> 00:00:39,610
Co řekneš, to udělám.

6
00:00:40,000 --> 00:00:44,890
Takže ty chceš být prezident?
Dneska může být prezidentem vrah?

7
00:00:45,350 --> 00:00:47,500
Nikoho jsem nezabil.

8
00:00:47,700 --> 00:00:50,600
Ale vraždu jsi nařídil.

9
00:00:51,050 --> 00:00:54,150
Uděláš dobře,
když mě nebudeš provokovat.

10
00:00:54,450 --> 00:00:56,450
Jakže se jmenoval?

11
00:00:57,850 --> 00:00:59,350
Byl to Jin Yeon?

12
00:01:00,900 --> 00:01:04,550
Není to těžké zbavit se novináře.

13
00:01:05,000 --> 00:01:07,250
Jestli mi ještě vstoupíš do cesty,

14
00:01:07,550 --> 00:01:10,285
tak nechtěj vědět, co s tebou udělám.

15
00:02:17,200 --> 00:02:23,250
<i>Odhodlání usilovat o vybudování
silnější Koreje pro lepší
a klidný život našich občanů.</i>

16
00:02:23,450 --> 00:02:29,850
<i>Jako podnikatel jsem dodržel svůj
slib a DAESE Group se dostala</i>

17
00:02:30,050 --> 00:02:33,300
<i>na světovou úroveň
a je světem uznávaná.</i>

18
00:02:33,650 --> 00:02:39,050
<i>Mí drazí a respektovaní spoluobčané,
stejně jako vedoucí mé společnosti,
Vy, jejichž cílem je silnější Korea,</i>

19
00:02:39,250 --> 00:02:41,450
<i>Já, Choi Il Doo, předseda DAESE Group...</i>

20
00:02:42,600 --> 00:02:44,700
<i>vám dnes oznamuji, že mám v úmyslu</i>

21
00:02:44,900 --> 00:02:51,450
<i>kandidovat na prezidenta naší země,
jako zvolený zástupce
Progresivní korejské strany.</i>

22
00:02:51,800 --> 00:02:55,500
<i>Bez podpory každého z vás by
........