1
00:00:01,529 --> 00:00:03,562
- Vzala jsem tu práci.
- A přímo k věci.

2
00:00:03,563 --> 00:00:04,424
Řekla jsem jim, že můžu
začít až od novýho roku,

3
00:00:04,425 --> 00:00:07,464
takže bych mohla zbytek času strávit
tady, vidět, jak to klape.

4
00:00:07,465 --> 00:00:09,585
A když to neklapne,
vezmeš tu práci v Dallasu.

5
00:00:09,586 --> 00:00:11,453
<i>Ruby si nemá co vyskakovat
a zabrat si ho.</i>

6
00:00:11,454 --> 00:00:14,118
Kdysi jsme byli zamilovaní.
A bůh mi pomáhej, já asi pořád jsem.

7
00:00:14,119 --> 00:00:16,331
Abych vyložil karty na stůl,
volal jsem Tansy.

8
00:00:16,332 --> 00:00:18,162
Neberu ji jako dočasnou náhradu.

9
00:00:18,163 --> 00:00:20,971
Jestli tě tak Zoe bere,
měl by sis s ní promluvit.

10
00:00:20,972 --> 00:00:22,811
Doufal jsem, že bysme si promluvili.

11
00:00:22,812 --> 00:00:24,844
Mluvit? My nemluvíme.

12
00:00:25,478 --> 00:00:29,596
- Stavíš se později?
- Spíš ne.

13
00:00:44,662 --> 00:00:46,963
Nazdar, cizinče.

14
00:00:46,964 --> 00:00:53,568
- Všimla jsem si, že jsi včera nepřišel.
- Jo. Pracoval jsem hodně dlouho.

15
00:00:53,569 --> 00:00:58,406
Bereš dvojité směny už skoro
celý týden. Šetříš na motorku?

16
00:00:58,407 --> 00:01:01,576
- Máme v Rammeru Jammeru
málo lidí. - Jo?

17
00:01:01,577 --> 00:01:05,245
My v kanceláři taky.
Pořád jsme nenajali recepční.

18
00:01:05,246 --> 00:01:09,216
A co hůř, Brick vaří kafe
a odmítá si přečíst návod,

19
00:01:09,217 --> 00:01:13,688
takže díky němu jsou pacienti
ještě víc nemocní, než když vešli.

20
00:01:14,723 --> 00:01:17,725
Dobře. Takže... později?

21
00:01:17,726 --> 00:01:22,762
- Jo, já nevím.
- Dvojité směny, jasně.

........