1
00:00:04,430 --> 00:00:07,725
<i>Magicbox uvádí</i>

2
00:00:09,811 --> 00:00:12,647
<i>Romantická slůvka</i>
<i>mě tak dojímají,</i>

3
00:00:12,688 --> 00:00:16,150
<i>že je pro mě lepší,</i>

4
00:00:16,275 --> 00:00:22,281
<i>než se o ně podělit,</i>
<i>nechat si je pro sebe</i>

5
00:00:22,615 --> 00:00:25,368
<i>nevyslovená.</i>

6
00:00:25,827 --> 00:00:29,330
<i>Nerada stavím na odiv</i>
<i>svůj zpěv,</i>

7
00:00:29,455 --> 00:00:33,041
<i>neboť není dokonalý,</i>

8
00:00:33,291 --> 00:00:37,754
<i>ale i když tato píseň</i>
<i>není dokonalá,</i>

9
00:00:37,796 --> 00:00:44,719
<i>řekne ti, jak jsi báječný.</i>

10
00:00:46,304 --> 00:00:52,394
A CO DÁL, DOKTORE?
<i>jsi špička, jsi Koloseum.</i>

11
00:00:52,561 --> 00:00:58,233
<i>jsi špička,</i>
<i>jsi muzeum v Louvru.</i>

12
00:00:59,568 --> 00:01:06,867
<i>Jsi melodie ze</i>
<i>Straussovy symfonie.</i>

13
00:01:06,950 --> 00:01:11,288
<i>jsi slaměný klobouk.</i>
<i>Jsi Shakespearův sonet.</i>

14
00:01:11,538 --> 00:01:14,499
<i>Jsi Mickey mouse.</i>

15
00:01:15,417 --> 00:01:19,171
<i>jsi noc.</i>

16
00:01:19,504 --> 00:01:23,800
<i>jsi věž v Pisse.</i>

17
00:01:24,009 --> 00:01:31,098
<i>jsi úsměv Mony Lisy.</i>

18
00:01:31,891 --> 00:01:33,976
<i>Já jsem neplatný šek,</i>

19
00:01:34,059 --> 00:01:38,606
<i>totální zamilovaná troska.</i>

20
00:01:39,482 --> 00:01:46,280
<i>Jsem údolí</i>
<i>a ty jsi špička.</i>

21
00:01:50,409 --> 00:01:55,080
<i>jsi špička,</i>
<i>jsi Mahátma Gándhí.</i>

22
00:01:55,456 --> 00:01:59,001
<i>jsi špička.</i>

23
00:01:59,126 --> 00:02:02,838
........