1
00:03:40,611 --> 00:03:44,072
Dobré jitro, Vaše královská Výsosti.

2
00:03:44,323 --> 00:03:47,785
Dobré jitro, Vaše královská Výsosti.

3
00:03:48,035 --> 00:03:51,288
Dobré jitro, Vaše královská Výsosti.

4
00:03:51,538 --> 00:03:57,711
- Všechno nejlepší k narozeninám, Výsosti.
- Ano, mám narozeniny.

5
00:04:36,667 --> 00:04:39,044
Oho, je mi 21 let.

6
00:04:39,294 --> 00:04:43,757
Myslíte, že bych třeba aspoň jednou
mohl jít sám na záchod?

7
00:04:43,966 --> 00:04:47,803
Velmi legrační, pane.
Umývači!

8
00:05:06,447 --> 00:05:09,158
Královský pohlavní úd je čistý,
Vaše Výsosti.

9
00:06:05,255 --> 00:06:09,384
Jeho Výsost musí dnes
být velmi vzrušena.

10
00:06:09,635 --> 00:06:13,388
Dnes je vám 21 let.
To znamená, že potkáte svou budoucí ženu.

11
00:06:13,639 --> 00:06:16,850
Jak se může člověk vzrušit ženou,
kterou nikdy neviděl?

12
00:07:00,352 --> 00:07:03,188
Dnes ráno je nějak tichý.

13
00:07:03,439 --> 00:07:06,108
Vypadá smutně.

14
00:07:08,110 --> 00:07:14,366
- Trápí tě něco, synku?
- Ne, otče.

15
00:07:15,826 --> 00:07:22,124
Jsem víc než nejvyšší panovník
této země a pán všeho, kam oko dohlédne.

16
00:07:22,374 --> 00:07:25,210
Jsem také starostlivý otec.

17
00:07:26,295 --> 00:07:31,717
No, otče... Počkej chvilku.

18
00:07:31,967 --> 00:07:35,971
- Co to dělá?
- Vypadá to, že jde sem.

19
00:07:37,306 --> 00:07:39,725
Zastav se, Akeeme.

20
00:07:39,975 --> 00:07:41,727
Nosiči růží!

21
00:07:49,193 --> 00:07:52,029
Akeeme. Pojď si sednout.

22
00:08:04,541 --> 00:08:08,253
Tak můj synu...
Ty sis nechal narůst knírek?

23
........