1
00:00:41,978 --> 00:00:45,839
<i>Na vykování zbraně potřebujete
celkem tři věci.</i>

2
00:00:46,077 --> 00:00:50,178
<i>Správný druh kovu,
teplotu přesahující 1400 stupňů,</i>

3
00:00:50,415 --> 00:00:52,588
<i>a někoho,
kdo je odhodlán zabíjet.</i>

4
00:00:52,965 --> 00:00:56,836
<i>U nás v Jungle Village máme tyhle
věci všechny.</i>

5
00:01:19,724 --> 00:01:24,057
THE MAN WITH THE IRON FISTS /
MUŽ S ŽELEZNÝMI PĚSTMI

6
00:01:54,548 --> 00:01:56,823
Přineste zbraně!

7
00:02:52,306 --> 00:02:55,663
<i>Jungle Village, zubožené místo,</i>

8
00:02:58,054 --> 00:03:00,883
<i>ovládané mnoha divošskými kmeny.</i>

9
00:03:05,302 --> 00:03:07,409
<i>Je neustále ve válce.</i>

10
00:03:10,837 --> 00:03:14,630
<i>A já?
Já jsem jen obyčejný kovář.</i>

11
00:03:19,706 --> 00:03:22,040
<i>Starám se jen o sebe.</i>

12
00:03:24,543 --> 00:03:26,641
<i>Nechávám plynout čas.</i>

13
00:03:29,535 --> 00:03:32,558
<i>Nikdy jsem nechtěl,
aby mé nástroje zabíjely.</i>

14
00:03:32,630 --> 00:03:36,085
<i>Ale obětoval jsem se,
pro ženu, kterou miluji...</i>

15
00:03:38,547 --> 00:03:40,603
<i>Pro Hedvábnou paní.</i>

16
00:03:42,158 --> 00:03:46,559
<i>Pracuje v Růžovém kvítku.</i>

17
00:03:49,368 --> 00:03:52,352
<i>V mém jediném útočišti
v tomto pekle.</i>

18
00:03:54,507 --> 00:03:57,039
<i>Rozhodli jsme se,
že odsud odejdeme.</i>

19
00:03:57,358 --> 00:04:01,511
<i>Ale ukázalo se,
že nám to nebylo souzeno.</i>

20
00:04:05,298 --> 00:04:09,821
<i>Vřetýnko osudu se pootočilo,
když Zlatý Lev,</i>

21
00:04:10,014 --> 00:04:12,631
<i>mocný vůdce klanu Lvů,</i>

22
00:04:13,198 --> 00:04:16,150
<i>byl předvolán do paláce místokrále.</i>

........