1
00:00:01,641 --> 00:00:04,686
Bože! Ještě mám
pořádnou kocovinu.

2
00:00:04,690 --> 00:00:09,627
- Vážně jsem zničil svatbu?
- Ne, nezničil jsi svatbu, jen recepci.

3
00:00:09,729 --> 00:00:11,762
A bar micvu,
co probíhala vedle.

4
00:00:11,964 --> 00:00:15,899
A moje šaty. A tvoje šaty.
V jednu chvíli sis nějaké oblékl.

5
00:00:16,201 --> 00:00:18,035
Tak jo, a dost!

6
00:00:18,037 --> 00:00:22,456
Bude ze mě táta. Chci být takový táta,
aby ke mně mé dítě mohlo vzhlížet.

7
00:00:22,458 --> 00:00:25,626
Takže radikální předsevzetí...

8
00:00:25,728 --> 00:00:30,130
Už nikdy se neopiju,
až do konce života.

9
00:00:30,992 --> 00:00:32,298
Myslím to vážně!

10
00:00:32,500 --> 00:00:35,486
<i>Děti, nebylo to tak, že by strejda
Marshall měl problémy s pitím.</i>

11
00:00:35,488 --> 00:00:39,640
<i>Ale kdykoliv udělal takové radikální
předsevzetí, bylo jasné...</i>

12
00:00:39,842 --> 00:00:42,809
NÁSLEDUJÍCÍ DEN
Udělal jsem to znovu!

13
00:00:42,811 --> 00:00:44,595
<i>Ale to bych předbíhal.</i>

14
00:00:46,314 --> 00:00:48,265
Co se ti stalo s nohou?

15
00:00:48,694 --> 00:00:51,435
Ale nic, jdu s Norou na kafe.

16
00:00:51,437 --> 00:00:54,054
Ještě je na mě naštvaná,
tak potřebuju nějaké body k dobru.

17
00:00:54,056 --> 00:00:56,723
Má ráda muzikály, tak jí řeknu,
že jsem spadl z jeviště

18
00:00:56,725 --> 00:00:58,542
při představení
Muže jménem La Mancha.

19
00:00:58,744 --> 00:00:59,759
Co vy na to?

20
00:01:00,080 --> 00:01:03,930
- Zbav se té zbytečné přítěže.
- Sólové představení, to se mi líbí!

21
00:01:04,217 --> 00:01:08,903
Jen pro ujasnění, ta žena je
na tebe naštvaná, protože jsi jí lhal.

22
00:01:08,938 --> 00:01:12,039
........