1
00:00:00,000 --> 00:00:04,578
<font color="#FFA500">www.titulky.com</font>

2
00:00:04,706 --> 00:00:08,241
Evi, polož toho krocana.

3
00:00:09,311 --> 00:00:12,820
Mami, nech mě to vyhodit, prosím.
Obíráme ho už týdny.

4
00:00:12,840 --> 00:00:15,896
- Ať ten ubohý bastard
odpočívá v pokoji. - Hej.

5
00:00:15,927 --> 00:00:19,390
Několik dní jsem připravovala
hostinu k Díkuvzdání pro 26 lidí.

6
00:00:19,411 --> 00:00:22,284
Mám právo
do toho, co mluvit.

7
00:00:23,581 --> 00:00:27,108
Nežertuješ.
Dnešní večeře byla 1-800-blivajz.

8
00:00:29,054 --> 00:00:33,069
- Co to děláš s těmi dárky?
- Posílám je příbuzným, broučku.

9
00:00:33,099 --> 00:00:34,047
Víš ty co?

10
00:00:34,057 --> 00:00:36,797
Babička musí poslat
spoustu vánočních přání

11
00:00:36,838 --> 00:00:40,130
a moc bys mi pomohl,
kdybys tyhle známky se sobem

12
00:00:40,164 --> 00:00:42,114
- přilepil na…
- Ne, díky.

13
00:00:42,904 --> 00:00:46,078
Jasně. Nikdo nechce
vědět, z čeho jsou ty párky.

14
00:00:46,118 --> 00:00:48,064
Prr. Hej.
Vydrž, skřítku.

15
00:00:48,095 --> 00:00:51,395
Bacha. Tvoje hlava je zrovna
ve velmi nebezpečné výšce.

16
00:00:52,530 --> 00:00:55,912
Tak? Slyšel jsem, že byly párky.
Takže s krocanem je už amen?

17
00:00:55,942 --> 00:00:58,397
Ne. Máma pořád
neřekla poslední slovo.

18
00:00:58,418 --> 00:01:01,392
No tak.
Máme sváteční období, Miku.

19
00:01:01,423 --> 00:01:03,794
Halloween,
Díkuvzdání a Vánoce.

20
00:01:03,824 --> 00:01:08,785
A jejich přežití je hlavní důvod,
abych byla na Silvestra pod parou.

21
00:01:09,325 --> 00:01:10,961
Musíš zvolnit, zlato.
........