1
00:00:07,199 --> 00:00:09,375
<i>V předchozích dílech</i>
<i>Města divů...</i>

2
00:00:09,618 --> 00:00:13,755
Postavil jsi palác.
Je načase stát se králem.

3
00:00:15,215 --> 00:00:19,260
Tady je sto táců.
Ukaž těm kreténům Evansův šarm.

4
00:00:20,929 --> 00:00:22,972
-Znáš toho kreténa?
-Ne.

5
00:00:23,389 --> 00:00:25,767
A co s nima budeš dělat?

6
00:00:26,184 --> 00:00:29,521
Někdo chce slečnu Silverovou zabít.
Nemáte tušení proč?

7
00:00:30,146 --> 00:00:32,982
Musíš zmizet z města.
Odjeď z Miami. Ještě dnes.

8
00:00:33,066 --> 00:00:36,528
-To bude dobrý, Ikeu.
-Ne, nebude.

9
00:00:37,362 --> 00:00:40,281
Tímhle to končí, Bene.
Už nikdo neumře.

10
00:00:40,865 --> 00:00:43,368
Tak ty si říkáš Jimmy Shoes?

11
00:00:43,576 --> 00:00:47,622
Jak to, že je pryč?
Jestli ještě dejchá, ty brzo nebudeš.

12
00:02:07,202 --> 00:02:09,412
MĚSTO DIVŮ

13
00:02:26,679 --> 00:02:29,057
-Zmizela?
-Chtěli jsme ji přivést, ale...

14
00:02:29,140 --> 00:02:31,184
Vstoupila do paralelní dimenze?

15
00:02:31,267 --> 00:02:33,895
-Naposledy Judi viděli...
-Ne. Zmlkni, ano? Zmlkni.

16
00:02:34,604 --> 00:02:37,649
Zkontroluj vlaky, letiště, silnice.

17
00:02:37,857 --> 00:02:41,194
Jestli ta děvka zmizí, zmizíš taky.
Je to jasný?

18
00:02:41,528 --> 00:02:43,363
-Jo.
-Výborně.

19
00:03:10,682 --> 00:03:14,310
Dougu! Dougu, pojď sem.

20
00:03:17,522 --> 00:03:20,316
Sežeň soudní příkaz
k prohledání toho lomu.

21
00:03:20,525 --> 00:03:21,985
Lomu?

22
00:03:22,068 --> 00:03:25,071
........