1
00:00:01,252 --> 00:00:03,093
<i>V minulých dílech</i>

2
00:00:03,296 --> 00:00:07,048
Zola byla naše dítě,
ale teď je pryč a já už další nechci.

3
00:00:07,049 --> 00:00:10,636
- My dva se rozešli. - V podstatě
jsi mi řekla, ať na tebe počkám.

4
00:00:10,636 --> 00:00:14,264
<i>- Co se kruci stalo? - Tenhle
šroub jsem jí právě vyndala ze srdce.</i>

5
00:00:14,264 --> 00:00:16,559
Dohlížela jsem, jak do ní vkládáš
stabilizační šrouby a pláty,

6
00:00:16,559 --> 00:00:19,770
a teď je skoro mrtvá. Dr.
Altmanová jí srdce právě opravuje.

7
00:00:19,770 --> 00:00:22,147
- A kdo že mě to bude operovat?
- Cristina.

8
00:00:22,147 --> 00:00:23,815
Jde o manžela její učitelky.

9
00:00:23,815 --> 00:00:25,860
Cristina ani nemusí vědět,
že jde o Henryho.

10
00:00:25,860 --> 00:00:28,862
<i>Meredith s Alexem jsou
uvězněni na silnici v sanitce.</i>

11
00:00:28,862 --> 00:00:31,365
<i>- Nejspíš do nich někdo vrazil.
- Sedí na sudu se střelným prachem.</i>

12
00:00:31,365 --> 00:00:34,655
Musíme odsud pryč,
než sanitka vybouchne.

13
00:00:34,656 --> 00:00:37,913
<i>To nemůžeme. Jestli zjistí,
že jsem čekal, nikdy mi neodpustí.</i>

14
00:00:37,913 --> 00:00:43,190
<i>Její muž nám právě umřel na sále.
Neodpustí nikomu z nás.</i>

15
00:00:45,630 --> 00:00:50,997
<i>Léčba obětí nenadálého nárazu
je jednou z nejobtížnějších.</i>

16
00:00:52,178 --> 00:00:56,681
<i>Neublíží jim totiž jen samotná srážka,
ale také vše, co následuje.</i>

17
00:00:56,682 --> 00:01:03,981
<i>Odstředivá síla jim dodává hybnost,
metá je z aut a prohazuje čelními skly,</i>

18
00:01:04,440 --> 00:01:07,942
<i>obouchává jim vnitřní
orgány o kostru.</i>

19
00:01:07,943 --> 00:01:12,420
<i>Jejich těla podléhají
několikanásobným zraněním,</i>

20
00:01:16,911 --> 00:01:21,122
<i>takže dokud se nezastaví,
není možné zjistit,</i>

21
00:01:21,916 --> 00:01:24,793
........