1
00:00:07,634 --> 00:00:10,524
<i>"Více pro vás bohužel
nemůžeme udělat."</i>

2
00:00:10,598 --> 00:00:13,972
<i>Takovým slovům se každý chirurg
snaží vyhnout jako čert kříži.</i>

3
00:00:13,972 --> 00:00:16,604
Osm chirurgů se shodlo,
že je neoperovatelný,

4
00:00:16,604 --> 00:00:20,804
včetně Nádorové rady
na clevelandské klinice.

5
00:00:20,805 --> 00:00:22,064
Chápu proč.

6
00:00:22,064 --> 00:00:24,329
<i>Přiznat si porážku
pro nás není snadné</i>

7
00:00:24,329 --> 00:00:26,724
<i>a tak děláme, co můžem,
abychom nemuseli.</i>

8
00:00:26,724 --> 00:00:29,206
- Postřeh.
- Ta je k čemu?

9
00:00:29,207 --> 00:00:32,219
- Panna, jdem do toho, orel, ruce pryč.
- Tobě hráblo.

10
00:00:32,219 --> 00:00:35,134
To jen pro kontrolu.
Na jakou stranu mince dopadne,

11
00:00:35,134 --> 00:00:38,124
vždycky cítím v kostech.
Házej.

12
00:00:43,367 --> 00:00:48,466
<i>Pro chirurgy "ztracený případ"
znamená "ještě trochu zaber".</i>

13
00:00:48,467 --> 00:00:51,421
- Kruci, já to pomrvila.
- "Chuj, Zolo"? Vážně?

14
00:00:51,422 --> 00:00:53,985
To není CH ale J.
"Juj" jako "juchů". "Juj, Zolo".

15
00:00:53,985 --> 00:00:56,226
Normální člověk by napsal
"Všechno nejlepší".

16
00:00:56,226 --> 00:01:00,870
- To se mi tam nevleze.
- Kdo mi vyplýtval deodorant?

17
00:01:00,871 --> 00:01:05,703
Ten jsem docmrndla já.
Soráč. Včera sem se zapotila.

18
00:01:06,719 --> 00:01:08,705
- Moje ne.
- Kafe.

19
00:01:09,473 --> 00:01:11,442
- Zrovna došlo, náčelníku.
- Počkat.

20
00:01:11,442 --> 00:01:13,639
To není možné. Před třemi
dny jsem kupovala pytlík.

21
........