1
00:00:44,985 --> 00:00:48,625
Překlad: Sagittario

2
00:01:38,008 --> 00:01:39,188
Slova

3
00:01:40,866 --> 00:01:42,005
ode mě.

4
00:01:44,141 --> 00:01:45,472
Kapitola první.

5
00:01:48,157 --> 00:01:50,821
Stařec stál v dešti.

6
00:01:54,106 --> 00:01:55,551
<i>Pozoroval,</i>

7
00:01:55,581 --> 00:01:59,659
<i>jak Rory a Dora Jansenovi
nastupují do limuzíny.</i>

8
00:02:00,508 --> 00:02:03,892
<i>Vypadalo to, jako by se
jim kapky deště vyhýbaly.</i>

9
00:02:03,912 --> 00:02:05,612
- Děkuju.
- Dobrou noc.

10
00:02:41,276 --> 00:02:45,476
To ne, řekni mámě, ať nemá strach.
Jen chceme, aby se cítila lépe, dobře?

11
00:02:46,076 --> 00:02:46,876
Dobrá?

12
00:02:47,469 --> 00:02:50,469
Ano. Ne, vzala svůj foťák.
Udělají spousty fotek.

13
00:02:50,954 --> 00:02:53,891
Bude tam spousta fotografů.
Je to slavnostní událost, tati.

14
00:02:53,932 --> 00:02:56,243
Dobře.
Musíme… Ano.

15
00:02:56,273 --> 00:02:59,423
- Taky tě máme rádi.
- Mám tě ráda, Chucklesi. - Pa.

16
00:03:01,551 --> 00:03:03,788
Moji rodiče mají hroznou radost.

17
00:03:03,809 --> 00:03:05,834
A mají tě strašně moc rádi.

18
00:03:06,658 --> 00:03:08,122
A ty se těšíš?

19
00:03:09,698 --> 00:03:12,159
Jo, jasně.
Vždyť je velká noc, ne?

20
00:03:12,861 --> 00:03:14,261
Je to velká pocta.

21
00:03:16,492 --> 00:03:18,983
Zlato, jsi jen nervózní.
To je normální.

22
00:03:19,014 --> 00:03:21,180
Je toho na mě moc, víš?

23
00:03:21,211 --> 00:03:23,011
........