1
00:00:12,500 --> 00:00:15,750
Katarství je dnes již neexistující forma křesťanství.

2
00:00:15,760 --> 00:00:18,800
Nevěřili na nebe a peklo, ale že naše duše

3
00:00:18,810 --> 00:00:22,310
dojdou očištění skrze reinkarnaci.

4
00:00:23,800 --> 00:00:26,000
Rokem 1209 začala na evropské půdě

5
00:00:26,010 --> 00:00:29,000
masivní genocida katarského lidu.

6
00:00:30,000 --> 00:00:34,030
Dodnes někteří bojují, aby jejich památka nezemřela.

7
00:00:35,000 --> 00:00:37,990
Los Seres, jižní Francie, 2012

8
00:01:54,270 --> 00:01:57,550
Mohla jsi mě varovat, že archeologie
je vážně strašně nudná.

9
00:01:57,790 --> 00:01:59,400
Varovala jsem tě.
Ty jsi jen neposlouchala.

10
00:01:59,790 --> 00:02:01,230
Poslouchala jsem tě...

11
00:02:02,910 --> 00:02:05,280
Vážně nevím, co bych bez
tebe dělala.

12
00:02:05,520 --> 00:02:08,680
To je v pořádku.
Udělala bys pro mě to stejné.

13
00:02:08,920 --> 00:02:12,800
Ne. Dala bych ti láhev vína
a kopii Bridget Jonesové.

14
00:02:13,040 --> 00:02:15,710
Co si myslíš, že budeme dělat večer?

15
00:03:58,670 --> 00:04:01,800
<i>Neboj se.</i>

16
00:04:56,950 --> 00:04:58,310
Pas a pas.

17
00:04:58,550 --> 00:05:00,480
"Krok za krokem."

18
00:06:35,630 --> 00:06:38,230
<i>Mám dvě knihy.</i>

19
00:06:42,190 --> 00:06:44,120
Haló?

20
00:06:46,270 --> 00:06:48,560
<i>Moje dcero.</i>

21
00:09:15,030 --> 00:09:17,270
Slečno Alais, mám vás doprovodit?

22
00:09:17,510 --> 00:09:20,950
Později, Rixendro.
Až se vrátím od řeky.

23
00:10:57,630 --> 00:10:59,630
- Alice?
- Co se stalo?

24
........