1
00:00:16,927 --> 00:00:18,963
<i>Zvláštní jsou a divní velmi</i>

2
00:00:19,047 --> 00:00:20,878
<i>Záhadní a strašidelní</i>

3
00:00:20,967 --> 00:00:22,764
<i>Pospolu je ujetá</i>

4
00:00:22,847 --> 00:00:24,724
<i>Addamsova rodina</i>

5
00:00:24,807 --> 00:00:26,638
<i>Jejich dům je muzeem</i>

6
00:00:26,727 --> 00:00:28,558
<i>A ten kdo k nim přijde sem</i>

7
00:00:28,647 --> 00:00:30,478
<i>Nadlouho je vyděšen</i>

8
00:00:30,567 --> 00:00:32,159
<i>Addamsovic rodina</i>

9
00:00:33,327 --> 00:00:34,316
<i>Něžná</i>

10
00:00:34,927 --> 00:00:35,916
<i>Křehká</i>

11
00:00:38,847 --> 00:00:39,882
<i>Nevinná</i>

12
00:00:39,967 --> 00:00:41,798
<i>Tak si vem kouzelný šál</i>

13
00:00:41,887 --> 00:00:43,718
<i>Koště na němž vpluješ dál</i>

14
00:00:43,807 --> 00:00:45,684
<i>Chystáme se k návštěvě</i>

15
00:00:45,767 --> 00:00:48,406
<i>v Addamsově rodině</i>

16
00:00:49,600 --> 00:00:52,240
DVDRip: alucard78
Překlad: lepros

17
00:01:09,407 --> 00:01:11,716
Děkuji ti, Věci.

18
00:01:12,287 --> 00:01:13,640
Na začátečníka to není špatné.

19
00:01:13,727 --> 00:01:15,399
Nezapomínej, kdo je můj učitel.

20
00:01:15,687 --> 00:01:16,881
To je pravda!

21
00:01:17,447 --> 00:01:19,278
Nicméně si pro příště pamatuj,
má drahá,

22
00:01:19,527 --> 00:01:21,961
dotáhnout švih! Dotáhnout švih!

23
00:01:23,927 --> 00:01:25,804
Matko, můžeme si jít hrát ven?

24
00:01:25,887 --> 00:01:29,920
V tomhle počasí?
Vždyť je tam slunečno a obloha bez mráčku.

25
........