1
00:00:16,647 --> 00:00:18,763
<i>They're creepy and they're kooky</i>

2
00:00:18,847 --> 00:00:20,678
<i>Mysterious and spooky</i>

3
00:00:20,767 --> 00:00:22,598
<i>They're altogether ooky</i>

4
00:00:22,687 --> 00:00:24,564
<i>The Addams family</i>

5
00:00:24,647 --> 00:00:26,478
<i>The house is a museum</i>

6
00:00:26,567 --> 00:00:28,444
<i>When people come to see 'em</i>

7
00:00:28,527 --> 00:00:30,324
<i>They really are a scream</i>

8
00:00:30,407 --> 00:00:31,965
<i>The Addams family</i>

9
00:00:33,367 --> 00:00:34,402
<i>Neat.</i>

10
00:00:34,847 --> 00:00:35,916
<i>Sweet.</i>

11
00:00:38,887 --> 00:00:39,956
<i>Petite.</i>

12
00:00:40,047 --> 00:00:41,685
<i>So get a witch's shawl on</i>

13
00:00:41,767 --> 00:00:43,598
<i>A broomstick you can crawl on</i>

14
00:00:43,687 --> 00:00:45,518
<i>We're gonna pay a call on</i>

15
00:00:45,607 --> 00:00:48,201
<i>The Addams family</i>

16
00:00:49,600 --> 00:00:52,240
DVDRip: alucard78
Překlad: lepros

17
00:01:14,207 --> 00:01:15,640
Strýčku Festre, co to děláš?

18
00:01:15,727 --> 00:01:17,365
No, voskuju si hlavu.

19
00:01:17,807 --> 00:01:20,640
Je to součástí
národního programu zkrášlování.

20
00:01:20,887 --> 00:01:22,957
Národního programu zkrášlování?

21
00:01:23,047 --> 00:01:24,685
Ano, bylo to v TV.

22
00:01:24,767 --> 00:01:27,486
Víš, Bílý dům všechny vyzývá,
aby se připojili k tomu,

23
00:01:27,567 --> 00:01:30,479
že ve své zemi udělají vše pěknější.

24
00:01:30,567 --> 00:01:33,639
A vypadala kdy má hlava lépe?

25
........