1
00:00:02,174 --> 00:00:04,609
<i>Požiar domu, Mapleová ulica č.788</i>

2
00:00:04,660 --> 00:00:08,610
<i>Hasičská cisterna 51, zásahový
voz 81, ambulancia 61, výjazd.</i>

3
00:00:18,070 --> 00:00:21,890
- Ako vyzerám, chlapci?
- Ako obvykle.

4
00:00:22,483 --> 00:00:24,951
Ako triedny klaun.

5
00:00:26,613 --> 00:00:29,921
Hej, Severide, ako rýchlo
ma môžeš zbaviť Dardena?

6
00:00:31,225 --> 00:00:34,545
Andy sa do tejto jednotky
dostane, až keď tu nebudem veliť.

7
00:00:49,193 --> 00:00:52,859
- Podkrovie. Býva tam môj brat.
Neprišiel dole. - Tamto okno?

8
00:00:52,901 --> 00:00:55,140
Áno, nevidela som ho. Bože.

9
00:00:55,183 --> 00:00:57,710
- Myslím, že v podkroví je muž.
- Pristavíme plošinu a dostaneme sa tam.

10
00:00:57,812 --> 00:01:00,178
Mohol by byť na schodoch,
na chodbe, hocikde.

11
00:01:00,210 --> 00:01:02,229
Pôjdeme zo zadu
a prerazíme si cestu hore.

12
00:01:02,323 --> 00:01:03,854
O sud piva, že sa k nemu
dostaneme ako prvý.

13
00:01:03,886 --> 00:01:05,347
Proste urobte v zadu
vetrací otvor.

14
00:01:06,015 --> 00:01:09,534
- Bol Severide vždycky taký
namyslenec? - Iba od škôlky.

15
00:01:16,024 --> 00:01:19,205
Tu veliteľ Boden.
Chcem jednu hadicu z predu

16
00:01:19,237 --> 00:01:21,505
a ešte dve hadice
na susedné domy.

17
00:01:21,534 --> 00:01:25,167
Chcem priechod zo zadu
a rebríky na strechu.

18
00:01:25,698 --> 00:01:29,193
Halligan. Ideme!

19
00:01:33,432 --> 00:01:34,839
Hej, skontroluj to tam!

20
00:01:34,872 --> 00:01:38,442
- Severide, máme vetrací otvor?
- Darden, počkaj.

21
00:01:39,246 --> 00:01:41,050
Sme v pohode.

22
........