1
00:00:00,521 --> 00:00:02,102
Dámy a pánové porotci,

2
00:00:02,103 --> 00:00:06,775
důkazy nám říkají nade vší pochybnost,
že Otis William je vinen.

3
00:00:07,129 --> 00:00:10,548
Střelil a zabil Lylu Addisonovou.

4
00:00:10,549 --> 00:00:11,822
A proč?

5
00:00:11,823 --> 00:00:14,258
Kvůli jejímu autu. Jejímu autu.

6
00:00:14,259 --> 00:00:17,441
Ale to není konec
bestiálnosti pana Williamse.

7
00:00:17,442 --> 00:00:21,052
Vhodil její tělo do kufru
a jel se projet.

8
00:00:21,363 --> 00:00:24,554
Obhajoba si může vymýšlet
historky, jaké chce,

9
00:00:24,555 --> 00:00:27,044
ale to nezmění fakta.

10
00:00:27,045 --> 00:00:30,985
A faktem je, že pan Williams
byl chycen v autě oběti,

11
00:00:30,986 --> 00:00:35,067
jeho otisky byly všude
a krev oběti byla na jeho oblečení.

12
00:00:36,231 --> 00:00:41,320
Skutečný výkon spravedlnosti
je nejpevnějším základem ...

13
00:00:41,321 --> 00:00:43,135
... dobré vlády.

14
00:00:43,954 --> 00:00:47,859
To by pro každého
z vás mělo být úkolem.

15
00:00:48,050 --> 00:00:50,637
Vás dvanáct může zajistit ...

16
00:00:50,638 --> 00:00:53,057
... spravedlnost pro Lylu Addisonovou.

17
00:00:59,691 --> 00:01:00,918
Pomozte mi.

18
00:01:00,919 --> 00:01:04,731
Pomoc.
Promiňte, pane. Nemůžete ...

19
00:01:04,814 --> 00:01:05,887
Klid.

20
00:01:06,850 --> 00:01:08,179
Klid.

21
00:01:09,162 --> 00:01:10,816
Zavolejte zdravotníky.

22
00:01:15,480 --> 00:01:17,483
Snažíš se mě zabít?
Co v tom je?

23
00:01:17,484 --> 00:01:20,222
........