1
00:01:25,308 --> 00:01:26,471
Vedle.

2
00:01:30,647 --> 00:01:32,106
To je úchvatné.

3
00:01:32,566 --> 00:01:34,605
Můj obraz?
Hrom.

4
00:01:39,948 --> 00:01:42,783
Tvůj obraz je naprosto nepopsatelný.

5
00:01:42,868 --> 00:01:46,486
Je to inspirující, pracovat mezi
záblesky blesků.

6
00:01:47,831 --> 00:01:50,702
Je to něco pro oči.
Dodává to tvé práci charakter.

7
00:01:50,792 --> 00:01:53,627
Evokuje to velké mistry minulosti.

8
00:01:53,837 --> 00:01:55,545
Opravdu drahý? Jako koho?

9
00:01:55,630 --> 00:01:57,504
No, Toulouse-Lautreca.

10
00:01:58,300 --> 00:02:01,336
Ne, tohle je mnohem menší plátno.
Whistlerova matka?

11
00:02:01,595 --> 00:02:04,002
Drahý, ta nikdy nemalovala.

12
00:02:04,139 --> 00:02:06,048
To je pravda,
byla příliš zaneprázdněna pískáním.

13
00:02:15,067 --> 00:02:16,893
Pugsley, Wednesday,
proč nejste v posteli?

14
00:02:16,985 --> 00:02:19,061
Myslela jsem,
že jsme vás uložili před hodinou.

15
00:02:19,154 --> 00:02:22,653
Nemohli jsme spát.
Je tak pěkně a ponuře.

16
00:02:23,867 --> 00:02:27,568
Tohle je ta nejlepší bouře od té doby,
co se zkratoval strýček Fester.

17
00:02:27,662 --> 00:02:31,826
Vzpomínáte na všechny ty červené,
bílé a modré blesky vycházející z jeho hlavy?

18
00:02:32,459 --> 00:02:36,207
Byl to krásný pohled, že?
Bylo to opravdu rozkošné.

19
00:02:36,380 --> 00:02:39,297
Ale tohle není vhodná doba
na sentimentální vzpomínky.

20
00:02:39,383 --> 00:02:43,629
Pojďte děti, přečtu vám
pěknou pohádku na dobrou noc.

21
00:02:44,012 --> 00:02:45,921
Ale my nechceme pohádku na dobrou noc.

22
00:02:46,014 --> 00:02:49,051
Ale drahý, chtěla jsem ti přečíst
........