1
00:00:03,378 --> 00:00:06,882
Mayday mayday mayday,
tady velitel Kellogg z

2
00:00:06,882 --> 00:00:09,718
mezinárodní vesmírné stanice Horizont, (...)

3
00:00:09,718 --> 00:00:11,762
bezpečný přenos (...)

4
00:00:11,762 --> 00:00:12,763
velitel Drake.

5
00:00:12,763 --> 00:00:16,808
Tony, posádka se (...)
a my jsme pod (...).

6
00:00:16,808 --> 00:00:20,312
Opakuji, jsme pod (...).

7
00:00:20,312 --> 00:00:24,775
Croatoooan!

8
00:00:24,775 --> 00:00:27,694
- A to, paní Archerová...
- Slečno.

9
00:00:27,694 --> 00:00:28,153
Ne.

10
00:00:28,153 --> 00:00:31,615
- Aha... Slečno Archerová, omlouvám se...
- Ne.

11
00:00:31,615 --> 00:00:34,493
...to byla poslední
zpráva z Horizontu.

12
00:00:34,493 --> 00:00:36,453
Která je očividně dost vágní.

13
00:00:36,453 --> 00:00:37,412
Vágní?!

14
00:00:37,538 --> 00:00:40,457
Slyšel jste velitele Kellogga,
říkal, že Horizont je pod útokem!

15
00:00:40,457 --> 00:00:44,002
- No, pod něčím...
- Mohl říkat podfinancovaný.

16
00:00:44,002 --> 00:00:44,545
Cože?

17
00:00:44,545 --> 00:00:47,130
- Sterlingu...
- Co, pořád si stěžují, že potřebují více

18
00:00:47,130 --> 00:00:49,091
peněz pro své záliby.

19
00:00:49,091 --> 00:00:49,842
Koníčky.

20
00:00:49,842 --> 00:00:50,384
Co?

21
00:00:50,384 --> 00:00:53,220
Myslíte si, že zkoumání vesmíru
je ztráta času a peněz?!

22
00:00:53,220 --> 00:00:55,097
No hele, v týhle finanční situaci?

23
00:00:55,097 --> 00:00:56,223
Přesně!
........